100. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II


100. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II

W związku z rocznicą urodzin Jana Pawła II rok 2020 ustanowiony został "Rokiem św. Jana Pawła II". Papież w swoich listach i przemówieniach wielokrotnie zwracał się do środowiska naukowego oraz utrzymywał kontakty z ludźmi nauki m. in. z prof. Jerzym Vetulanim z Instytutu Farmakologii.
 
Serdeczna znajomość przerodziła się w przyjaźń trwającą przez kilkadziesiąt lat. W rozmowie z Marcinem Rotkiewiczem prof. J. Vetulani nazwał Papieża „wybitnym człowiekiem, z którego biła niesłychana godność (...), czuło się, że jest to wielki człowiek, któremu można ufać".

Rozmowa ukazała się w książce pt. "Mózg i błazen. Rozmowa z Jerzym Vetulanim" wydanej przez Wydawnictwo Czarne w 2015 roku.Galeria