Members of the Scientific Council


Chairman

prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz - IMDiK PAN (Warszawa)

Vice-Chairman

prof. dr hab. Irena Nalepa

prof. dr hab. Barbara Przewłocka

Secretary
dr hab. Danuta Jantas

Internal members

prof. dr hab. Lucyna Antkiewicz-Michaluk

prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim

prof. dr hab. Andrzej Bojarski

prof. dr hab. Władysława Daniel

prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska

prof. dr hab. Małgorzata Filip

prof. dr hab. Grzegorz Hess

prof. dr hab. Władysław Lasoń

dr hab. Marzena Maćkowiak, prof. IF PAN

prof. dr hab. Joanna Mika

prof. dr hab. Irena Nalepa

prof. dr hab. Gabriel Nowak

prof. dr hab. Krystyna Ossowska

dr hab. Agnieszka Pałucha-Poniewiera

prof. dr hab. Mariusz Papp

prof. dr hab. Andrzej Pilc

prof. dr hab. Piotr Popik

prof. dr hab. Barbara Przewłocka

dr hab. Jan Rodriguez Parkitna, prof. IF PAN

dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak, prof. IF PAN

dr hab. Anna Stojakowska

dr hab. Bernadeta Szewczyk

dr hab. Krzysztof Tokarski

prof. dr hab. Jadwiga Wardas

Other representatives of the Institute of Pharmacology academic staff

dr hab. Agata Faron-Górecka

dr hab. Danuta Jantas

dr Agnieszka Zelek-Molik

PhD students representative

mgr Dawid Gawliński


Polish Academy of Sciences members

prof. dr hab. Jan Albrecht - corresponding member of the Polish Academy of Sciences

prof. dr hab. Stanisław Jerzy Czuczwar - corresponding member of the Polish Academy of Sciences

prof. dr hab. Tomasz Brzozowski - corresponding member of the Polish Academy of Sciences

prof. dr hab. Wiesław Pawlik – real member of the Polish Academy of Sciences

prof. dr hab. Tadeusz Popiela – real member of the Polish Academy of Sciences

prof. dr hab. Edmund Przegaliński - real member of the Polish Academy of Sciences

prof. dr hab. Ryszard Przewłocki - corresponding member of the Polish Academy of Sciences

Other members

prof. dr hab. Jan Braszko - UM (Białystok)

prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń – IBD PAN (Warszawa)

prof. dr hab. Jacek Jaworski – IBMiK (Warszawa)

prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak - UM (Lublin)

prof. dr hab. Jerzy Łazarewicz - IMDiK PAN (Warszawa)

prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas - UM (Wrocław)

prof. dr hab. Marek Sanak - UJ CM (Kraków)

prof. dr hab. Małgorzata Witko – IKiFP PAN (Kraków)

prof. dr hab. Paweł Zajdel - UJ CM (Kraków)

prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska – UM (Łódź)