Scientific degreesInstytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych:


  • doktora w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna
  • doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina biologia medyczna

    Copyright © 2017