Dr Piotr Chmielarz


Dr Piotr Chmielarz
Stanowisko
Asystent

Asystent w Zakładzie Biochemii Mózgu Instytutu Farmakologii PAN.

Obecnie w trakcie stażu podoktorskiego w Instytucie Biotechnologii Uniwersytetu Helsińskiego w Finlandii. Wszystkie publikacje