Other projects


[The page is available only in Polish]
Polish Ministry of Science and Higher Education:

Nr: IP2011 041471
Tytuł projektu: Transkrypcyjne sygnatury hormonów steroidowych w układzie nerwowym. Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Typ projektu: JUVENTUS PLUS
Kierownik projektu: Dr Marcin Piechota
Okres realizacji: 2012-2014

Nr: IP2011 047271
Tytuł projektu: Afektywna tendencyjność procesów poznawczych w przedklinicznym modelu manii.
Typ projektu: JUVENTUS PLUS
Kierownik projektu: Dr hab. Rafał Ryguła
Okres realizacji: 2012-2014

Nr: 0046/DIA/2012/41
Tytuł projektu: Zastosowanie profili SIFt w wirtualnym skriningu.
Typ projektu: DIAMENTOWY GRANT
Kierownik projektu: Dr Stefan Mordalski
Okres realizacji: 2012-2014

Nr: 14/IxP/dem/2012
Tytuł projektu: Wdrożenie elektronicznego systemu redagowania i produkcji czasopisma Pharmacological Reports umożliwiającego jego szybką i zautomatyzowaną dystrybucję za pomocą nowoczesnych, elektronicznych kanałów dystrybucyjnych oraz digitalizacja archiwum w celu podniesienia cytowalności czasopisma na arenie międzynarodowej.
Typ projektu: INDEX PLUS
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Władysław Lasoń
Okres realizacji: 2012-2014

Nr: 0034/IP1/2013/72
Tytuł projektu: Wpływ samopodawania amfetaminy oraz jej odstawienia na gęstość receptorów 5-HT1B oraz ich lokalizacja w wybranych strukturach mózgu szczura związanych z uzależnieniem.
Typ projektu: JUVENTUS PLUS
Kierownik projektu: Dr Joanna Miszkiel
Okres realizacji: 2013-2015

Nr: DI2012 004442
Tytuł projektu: Endokanabinoidy jako potencjalne leki hamujące rozwój osteoartrozy i wpływające na regenerację chrząstki stawowej - badania in vitro oraz in vivo.
Typ projektu: DIAMENTOWY GRANT
Kierownik projektu: Dr Natalia Małek
Okres realizacji: 2013-2015

Nr: 904/MOB/2012/0
Tytuł projektu: Rola ochronna astrocytów w procesie degeneracji neuronów układu dopaminergicznego oraz w procesie funkcjonalnej kompensacji tego uszkodzenia. Badania funkcji i składu mitochondrialnych superkompleksów łańcucha oddechowego w zwierzęcych modelach wczesnej choroby Parkinsona.
Typ projektu: Mobilność Plus
Kierownik projektu: Dr Katarzyna Kuter
Okres realizacji: 2013-2016

Tytuł projektu: Status Krajowego naukowego Ośrodka Wiodącego w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych KNOW – Konsorcjum naukowe Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Farmakologii PAN.
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krzysztof Wędzony
Okres realizacji: 2012-2017
Polish Ministry of Health:

Nr: 72/H/E/13, 5/H/K/E/14
Tytuł projektu: Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Piotr Popik
Okres realizacji: 2013-2014
NCBiR:

Nr: LIDER/29/60/L-2/10/NCBiR/2011
Tytuł projektu: Interakcja pomiędzy endokanabinoidami i endowaniloidami jako nowy cel terapeutyczny w bólu neuropatycznym.
Kierownik projektu: Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak
Okres realizacji: 2011-2014

Nr: ERA-NET-NEURON/11/2014
Tytuł projektu: Analogi hyperforyny, cynk i kanały TRPC6 – nowy koncept leku przeciwdepresyjnego.
Kierownik projektu: Prof. dr hab. G. Nowak, Kierownik ze strony polskiej - Institute of Pharmacology, Polish Academy of Science (Poland-Cracow) realizuje projekt wspólnie z ośrodkami: The Centre national de la recherche scientifique (France, Paris), The Commissariat à l’Energie atomique et aux énergies alternatives (France, Paris), Université Joseph Fourier- Grenoble 1 (France), Friedrich-Alexander-University Erlangen/Nuremberg (Germany).
Okres realizacji: 2014-2017

Nr: PBS3/B7/20/2015
Tytuł projektu: Nowa nieamyloidowa terapia zaburzeń poznawczych.
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Andrzej Bojarski, konsorcjum między Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Farmaceutyczny (Lider), Celon Pharmą S.A. oraz Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B, Natco.
Okres realizacji: 2015-2017

Nr: PBS1/B7/8/2012
Tytuł projektu: Innowacyjne terapie chorób neurodegeneracyjnych i neurorozwojowych w oparciu o modulatory allosteryczne receptorów mGlu.
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Andrzej Pilc. Konsorcjum między: Selvita S.A. Kraków (Lider) oraz Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
Projekt badawczy NCBiR w ramach I konkursu Programu Badań Stosowanych, w obszarze Nauki medyczne i farmaceutyczne z firmą SELVITA.
Okres realizacji: 2012-2017
POLPHARMA:

Nr: 2/1/VIII/2009
Tytuł projektu: Kinaza białkowa ERK1/2 jako wewnątrzkomórkowy obiekt badań nad mechanizmem uzależnienia od kokainy i jako cel potencjalnej farmakoterapii tej choroby.
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Małgorzata Filip
Okres realizacji: 2009-2013
EU:

Nr: UDA-POIG.01.03.01-12-100/08-00
Tytuł projektu: Modulacja allosteryczna – nowa strategia w farmakoterapii. Identyfikacja własności psychotropowych ligandów receptorów glutaminianergicznych III grupy.
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Andrzej Pilc
Okres realizacji: 2009-2013

Nr: POIG.01.01.02-12-004/09-00
Tytuł projektu: Depresja – mechanizmy – terapia
Akronim: DEMETER
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krzysztof Wędzony
Okres realizacji: 2010-2014

Nr: UDA-POIG.01.03.01-12-063/09-00
Tytuł projektu: Antagoniści receptora 5-HT6: Nowoczesne leki przeciwpsychotyczne o dodatkowym działaniu prokognitywnym.
Akronim: ProKog
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Piotr Popik
Okres realizacji: 2010-2014

Nr: PO KL 4.1.1
Tytuł projektu: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Nauki Molekularne dla Medycyny”.
Współpraca między Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchniowej PAN (Prof. dr hab. Małgorzata Witko – lider), Instytutem Farmakologii PAN (Prof. dr hab. Krzysztof Wędzony) a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie (Prof. dr hab. Karol Musioł)
Akronim: MOL-MED.
Okres realizacji: 2010-2015

Nr: ERA-NET-NEURON/04/2011
Tytuł projektu: Faramakogenomika odpowiedzi na leki przeciwdepresyjne – biomarkery odpowiedzi na leki z ludzkich limfoblastów.
Akronim: PADRE
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Andrzej Pilc
Okres realizacji: 2011-2014

Nr: Pol-Nor/198887/73/2013
Tytuł projektu: Rozszerzenie badań Platformy akademickiej do poszukiwania związków o własnościach przeciwdepresyjnych.
Finansowanie: Polsko-Norweski Program Badawczy
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Andrzej Bojarski
Okres realizacji: 2013-2016

Nr: Pol-Nor/199523/64/2013
Tytuł projektu: Systemy nanoprzenośników dla terapii chorób neurodegeneracyjnych.
Finansowanie: Polsko-Norweski Program Badawczy
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Władysław Lasoń
Okres realizacji: 2013-2016

Nr: Pol-Nor/199523/64/2013
Tytuł projektu: Systemy nanoprzenośników dla terapii chorób neurodegeneracyjnych.
Projekt realizowany we współpracy pomiędzy: Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk (Prof. dr hab. Władysław Lasoń), Stiftelsen SINTEF, University of Oslo, Institute of Basic Medical Sciences, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Finansowanie: Polsko-Norweski Program Badawczy
Akronim: NANO NEUCAR.
Okres realizacji: 2013-2016 
FNP and EU:

Nr: HOMING PLUS/2010-2/12
Tytuł projektu: The pessimistic rat; a search for the new cognitive biomarkers of depressive disorders
Kierownik projektu: Dr hab. Rafał Ryguła
Okres realizacji: 2011-2013

Nr: HOMING PLUS/2013-7/14
Tytuł projektu: Noradrenergic regulation of motivational control.
Kierownik projektu: Dr Wojciech Solecki
Okres realizacji: 2013-2015

Nr: POMOST/2012-6/12
Tytuł projektu: Involvement of ZnT-1, ZnT-3, ZnT-4, ZnT-5, ZnT-6 and MT-3 in the pathophysiology and treatment of depression.
Kierownik projektu: Dr Bernadeta Szewczyk
Okres realizacji: 2013-2015       

Polish Ministry of Science and Higher Education and EU:

Nr: FP7-PEOPLE-2013-IIF
Tytuł projektu: Regulacja noradrenergiczna układu motywacji w polu brzusznym nakrywki. 7 Program Ramowy – „Maria Skłodowska Curie”.
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki
Źródło finansowania: 7 Program Ramowy – „Maria Skłodowska –Curie”
Okres realizacji: 2015-2017