Other projects


[The page is available only in Polish]
NCBiR:

Nr: STRATEGMED2/268248/9/NCBR/2015
Tytuł projektu: Nowa terapia zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych.
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Piotr Popik, Konsorcjum między: Uniwersytetem Medycznym w Łodzi; Wydział Wojskowo-Lekarski, Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk oraz Celon Pharmą S.A. (Lider)
Projekt realizowany w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED.
Okres realizacji: 2014-2018


Nr: ERA-NET-NEURON/12/2016
Tytuł projektu: Rola serotoniny w patogenezie zaburzeń neurorozwojowych.
Kierownik projektu: Prof. dr hab. P. Popik, Kierownik ze strony polskiej- Institute of Pharmacology, Polish Academy of Science (Poland-Cracow) realizuje projekt wspólnie z ośrodkami: Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmoholtz-Gemeinschaft (Germany-Berlin), Uniersitätsklinikum Würzburg (Germany- Würzburg), INSERM (France-Paris) oraz Stichting Katholieke Universiteit, doing business as Radbound University Medical Centre (The Netherlands).
Okres realizacji: 2016-2019


Nr: ERA-NET-NEURON/15/2017
Tytuł : Nowe strategie terapeutyczne w leczeniu urazowego uszkodzenia mózgu poprzez celowanie w drogę lektynową aktywacji dopełniacza/ New therapeutic strategies in the treatment of traumatic brain injury by targeting the lectin activation pathway of compliment (akronim: LEAP)
Kierownik projektu: prof. Joanna Mika
Okres realizacji: 2017-2020
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Joanna Mika, Kierownik ze strony polskiej - Institute of Pharmacology, Polish Academy of Science (Poland-Cracow) realizuje projekt wspólnie z ośrodkami: Instituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri; (Italy- Milano-Coordinator), University of Leicester (United Kingdom- Leicester) oraz Philipps-Universität Marburg (Germany-Marburg).
Okres realizacji: 2017-2020

Projekt INTER-DOK-MED
Tytuł: „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej"
Kierownik projektu: prof. Agnieszka Basta-Kaim
Okres realizacji: 2017-2022MNiSW and EU:


Nr: HEALTH-F2-2013-602891, um. z MNiSW- 3070/7.PR/2014/2
Tytuł projektu: Ból neuropatyczny – biomarkery i cele terapii w endogennym systemie analgetycznym. Program 7 Ramowy NeuroPain.
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki
Okres realizacji: 2014-2018