NCN grants


[The page is available only in Polish]The ongoing NCN projects:

Nr: 2011/03/D/NZ3/01686
Tytuł projektu: Regulacja plastyczności układu nerwowego poprzez alternatywną transkrypcję genów (SONATA).
Kierownik projektu: Dr Michał Korostyński
Okres realizacji: 2012-2018

Nr: 2012/07/E/NZ3/01735
Tytuł projektu: Neuronalne mechanizmy patologii procesów motywacyjnych (SONATA BIS).
Kierownik projektu: Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna
Okres realizacji: 2013-2018

Nr: 2012/06/A/NZ7/00014
Tytuł projektu: Trzecia grupa receptory metabotropowych dla glutaminianu jako punkt działania przyszłych leków antypsychotycznych (MAESTRO).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Andrzej Pilc
Okres realizacji: 2013-2018

Nr: 2012/06/A/NZ3/00022
Tytuł projektu: Epigenetyczne mechanizmy regulujące głód narkotykowy i nawrót do nałogu kokainowego (MAESTRO).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Małgorzata Filip
Okres realizacji: 2013-2019

Nr: 2013/08/A/NZ3/00848
Tytuł projektu: Molekularne mechanizmy działania hormonów stresu w rozwoju uzależnień lekowych (MAESTRO).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki
Okres realizacji: 2013-2018

Nr: 2013/09/D/NZ7/02520
Tytuł projektu: Czynnik transkrypcyjny MeCP2 jako wewnątrzkomórkowy obiekt badań nad mechanizmem depresji i jako cel potencjalnej farmakoterapii tej choroby (SONATA).
Kierownik projektu: Dr Magdalena Sowa-Kućma
Okres realizacji: 2014-2018

Nr: 2013/10/M/NZ4/00261
Tytuł projektu: Neuronalne i nieneuronalne mechanizmy toksyny botulinowej A w rozwoju bólu neuropatycznego – badania behawioralne i biochemiczne (HARMONIA).
Kierownik projektu: Dr hab. Joanna Mika
Okres realizacji: 2014-2018

Nr: 2013/11/D/NZ4/02371
Tytuł projektu: Modulacja noradrenergiczna poszukiwania kokainy (SONATA).
Kierownik projektu: Dr W. Solecki
Okres realizacji: 2014-2018


Nr: 2013/11/B/NZ4 /04565
Tytuł projektu: Jądra motoryczne wzgórza jako potencjalny punkt uchwytu terapeutycznego działania adenozyny w tremorze parkinsonowskim i samoistnym; badania behawioralne, neurochemiczne i molekularne u szczurów (OPUS).
Kierownik projektu: Dr hab. Jadwiga Wardas
Okres realizacji: 2014-2018

Nr: 2014/13/B/NZ4/00214
Tytuł projektu: Pesymizm jako kognitywny biomarker depresji w modelu zwierzęcym (OPUS).
Kierownik projektu: Dr Rafał Ryguła
Okres realizacji: 2015-2018

Nr: 2014/13/B/NZ7/02293
Tytuł projektu: Ocena roli czynnika transkrypcyjnego CREB w mechanizmach działania leków przeciwdepresyjnych: badania na nowych, genetycznych modelach opartych o system warunkowej rekombinazy Cre/loxP (OPUS).
Kierownik projektu: Dr Grzegorz Kreiner
Okres realizacji: 2015-2018

Nr: 2014/13/B/NZ7/02311
Tytuł projektu: Rola obwodowych receptorów kanabinoidowych CB2 w terapii choroby zwyrodnieniowej stawów (OPUS).
Kierownik projektu: Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak
Okres realizacji: 2015-2019

Nr: 2014/13/B/NZ4/00218
Tytuł projektu: Wpływ stresu socjalnego w okresie adolescencji na rozwój objawów psychozomimetycznych i mechanizmy epigenetyczne w neurorozwojowym modelu schizofrenii (OPUS).
Kierownik projektu: Dr hab. Marzena Maćkowiak
Okres realizacji: 2015-2018

Nr: 2014/13/B/NZ7/02278
Tytuł projektu: Rola czynników regulujących mózgowy metabolizm glukozy w modelu współwystępowania otyłości i depresji (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Bogusława Budziszewska
Okres realizacji: 2015-2018

Nr: 2014/13/N/NZ6/00639
Tytuł projektu: Badanie mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych w modelu in vitro alergii kontaktowej z zastosowaniem linii keratynocytów HaCaT i prekursorów dendrytycznych JAWSII (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Katarzyna Curzytek
Okres realizacji: 2015-2019

Nr: 2014/13/B/NZ7/02222
Tytuł projektu: Badanie mechanizmów przeciwdepresyjnego działania ligandów II i III grupy receptorów mGlu i ich roli w wywoływaniu szybkiego efektu terapeutycznego w zwierzęcych modelach depresji (OPUS).
Kierownik projektu: Dr Agnieszka Pałucha-Poniewiera
Okres realizacji: 2015-2018

Nr: 2014/13/D/NZ7/00292
Tytuł projektu: Udział cyklooksygenazy 2 w przeciwdepresyjnym działaniu ligandów I grupy metabotropowych receptorów glutaminianergicznych (SONATA).
Kierownik projektu: Dr Katarzyna Stachowicz
Okres realizacji: 2015-2019

Nr: 2014/13/N/NZ7/00279
Tytuł projektu: Ocena wpływu cukrzycy matki na aktywację inflamasomu NLRP3 w mózgu potomstwa (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Katarzyna Głombik
Okres realizacji: 2015-2018

Nr: 2014/13/N/NZ4/04845
Tytuł projektu: Neurotoksyczne działanie benzofenonu-3: znaczenie receptorów estrogenowych oraz receptora retinoidowego X alfa (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Agnieszka Wnuk
Okres realizacji: 2015-2018

Nr: 2014/15/N/NZ7/02978
Tytuł projektu: Wpływ ligandów nikotynowych receptorów cholinergicznych podtypu alfa7 na złożone procesy poznawcze i zachowania socjalne w neurorozwojowym modelu schizofrenii (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Agnieszka Potasiewicz
Okres realizacji: 2015-2018

Nr: 2014/15/D/NZ7/01782
Tytuł projektu: Wiązania halogenowe – rola i znaczenie w oddziaływaniach ligandów z receptorami klasy A GPCR (SONATA).
Kierownik projektu: Dr Rafał Kurczab
Okres realizacji: 2015-2018

Nr: 2014/15/B/NZ7/01019
Tytuł projektu: Molekularny mechanizm unikatowego działania klozapiny w kontekście heterodimeryzacji receptorów związanych z białkami G (OPUS).
Kierownik projektu: Dr Agata Faron-Górecka
Okres realizacji: 2015-2018

Nr: 2014/15/N/NZ4/00761
Tytuł projektu: Neuronalne podłoże podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności: rola aktywności fazowej neuronów dopaminowych (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Przemysław Cieślak
Okres realizacji: 2015-2018

2015/16/W/ST5/00005
Tytuł projektu: Zanieczyszczenia powietrza a choroby autoimmunologiczne: rola wielofazowej chemii nieorganicznej (SYMFONIA; konsorcjum naukowe).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Irena Nalepa, Instytut Farmakologii PAN- w  ramach Konsorcjum naukowego z: Uniwersytetem Jagiellońskim Wydział Chemii: Prof. dr hab. Rudi van Eldik-kierownik projektu oraz Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum- Prof. dr hab. Agnieszka Słowik.
Okres realizacji: 2015-2020

Nr: 2014/13/B/NZ7/02237
Tytuł projektu: Właściwości neurochemiczne i aktywność biologiczna „dopalaczy” z grupy pochodnych katynonu (tzw. beta-ketoamfetamin) (SYMFONIA; konsorcjum naukowe).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska, Intsytut Farmakologii PAN – w ramach Konsorcjum naukowego z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi: Prof. dr hab. Jolanta Barbara Zawilska-kierownik projektu
Okres realizacji: 2015-2018

Nr: 2014/15/N/NZ7/02955
Tytuł projektu: Wpływ typowych i atypowych neuroleptyków na ekspresję izoenzymów cytochromu P450 1A2 (CYP1A2) i 3A4 (CYP3A4) w ludzkich hepatocytach (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr inż. Agnieszka Basińska-Ziobroń
Okres realizacji: 2015-2018

Nr: 2014/15/D/NZ7/01821
Tytuł projektu: Efekty i  potencjalne mechanizmy działania disulfriamu i nepikastatu w  uzależnieniu od morfiny u zwierząt doświadczalnych (SONATA; konsorcjum naukowe).
Kierownik projektu: dr Małgorzata Frankowska, Instytut Farmakologii PAN- w ramach Konsorcjum naukowego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym(lider)-dr inż. Patrycja Magdalena Kleczkowska-kierownik projektu
Okres realizacji: 2015-2018

Nr: 2015/17/D/NZ4/02284
Tytuł projektu: Rola szlaku kinureninowego w bólu neuropatycznym kontekście innowacyjnego podejścia terapeutycznego (SONATA).
Kierownik projektu: Dr Ewelina Rojewska
Okres realizacji: 2016-2019

Nr: 2015/17/N/ST6/03578
Tytuł projektu: Fingerprinty Połączeń Podstrukturalnych i Maszyny Ekstremalnej Entropii: Nowa Metoda Reprezentacji Analizy Związków Chemicznych (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Krzysztof Rataj
Okres realizacji: 2016-2018

Nr: 2015/17/B/NZ7/03018
Tytuł projektu: Różnicowanie udziału trzech podtypów receptora alfa(1)-adrenergicznego w efektach leków przeciwdepresyjnych: badania w oparciu o genetyczne modele in vitro oraz in vivo (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Irena Nalepa
Okres realizacji: 2016-2019

Nr: 2015/17/B/NZ7/02984
Tytuł projektu: Jednoczesna stymulacja receptorów muskarynowych M4 oraz wybranych receptorów regulujących uwalnianie glutaminianu (mGlu2, mGlu4, lub GABAB) jako nowy trend poszukiwania skutecznych punktów uchwytu dla leków antypsychotycznych. Rola poszczególnych kombinacji związków w kontekście odwracania pozytywnych, negatywnych lub kognitywnych objawów schizofrenii (OPUS).
Kierownik projektu: Dr hab. Joanna Wierońska
Okres realizacji: 2016-2019

Nr: 2015/17/N/NZ4/02455
Tytuł projektu: Wpływ stresu prenatalnego na właściwości neuronów i przekaźnictwo synaptyczne w grzbietowym jądrze szwu szczura (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Joanna Sowa
Okres realizacji: 2016-2019

Nr: 2015/17/B/NZ7/02979
Tytuł projektu: Badania nad efektami i mechanizmami działania metody głębokiej stymulacji mózgu w  dwóch modelach depresji lekoopornej u zwierząt (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Mariusz Papp
Okres realizacji: 2016-2018

Nr: 2015/17/B/NZ4/02621
Tytuł projektu: Zmiany w  neurogenezie w okresie odstawienia samopodawania nikotyny u szczurów – rola receptorów serotoninowych (5HT)2C (OPUS).
Kierownik projektu: Dr Magdalena Zaniewska
Okres realizacji: 2016-2019

Nr: 2015/17/N/NZ4/02800
Tytuł projektu: Wpływ wczesnego stresu postnatalnego (separacja od matki) i fluktuacji poziomu kortykosteronu w okresie adolescencji na procesy plastyczności i  funkcje kory przedczołowej (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Iwona Majcher-Maślanka
Okres realizacji: 2016-2019

Nr: 2015/17/N/NZ4/02798
Tytuł projektu: Rola systemu biogenezy mikroRNA w podatności i oporności na stres w zwierzęcym modelu depresji (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Dariusz Żurawek
Okres realizacji: 2016-2018

Nr: 2015/17/N/NZ7/00924
Tytuł projektu: Rola inflammasomu NLRP3 w mechanizmach działania leków przeciwdepresyjnych – badania w zwierzęcym modelu depresji (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Ewa Trojan
Okres realizacji: 2016-2019

Nr: 2015/18/M/NZ7/00377
Tytuł projektu: Poszukiwanie nowych struktur wiodących dla ligandów receptora serotoninowego 5-HT7 o zwiększonej stabilności metabolicznej (HARMONIA).
Kierownik projektu: Mgr Sabina Podlewska
Okres realizacji: 2016-2018

Nr: 2015/18/M/NZ2/00423
Tytuł projektu: Protokół wirtualnych badań przesiewowych oparty o automatycznie generowane modele farmakoforowe na bazie wyodrębnionych fragmentów struktur krystalicznych (HARMONIA).
Kierownik projektu: Mgr Stefan Mordalski
Okres realizacji: 2016-2019

Nr: 2015/17/B/NZ7/02935
Tytuł projektu: Zaburzona interakcja pomiędzy podjednostkami receptora NMDA a białkami rusztowania komórkowego podczas abstynencji kokainowej jako krytyczny punkt w  regulacji zachowania poszukiwawczego i nawrotu do nałogu (OPUS; konsorcjum).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Małgorzata Filip, Instytut Farmakologii PAN- w ramach konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim- Collegium Medicum (lider) reprezentowanym przez Prof. Dr Hab. Macieja Małeckiego
Okres realizacji: 2016-2019

Nr: 2015/19/N/NZ7/01632
Tytuł projektu: Wpływ ligandów metabotropowych receptorów glutaminianergicznych na nasilenie potencjalego przeciwdepresyjnego działania skopolaminy w wybranych modelach zwierzęcych (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Karolina Podkowa
Okres realizacji: 2016-2019

Nr: 2015/19/B/NZ4/01890
Tytuł projektu: Rola wybranych szlaków przekazywania sygnału w deficycie cynku (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Gabriel Nowak
Okres realizacji: 2016-2019

Nr: 2015/19/B/NZ7/02449
Tytuł projektu: Neurorozwojowe patomechanizmy działania triklokarbanu i  dichlorodifenylodichloroetylenu: znaczenie apoptozy i autofagii oraz szlaków angażujących receptory dla estrogenów, węglowodorów aromatycznych i androstanu (OPUS).
Kierownik projektu: Dr hab. Małgorzata Kajta
Okres realizacji: 2016-2019

Nr: 2015/19/N/NZ2/01818
Tytuł projektu: Molekularny mechanizm interakcji receptorów z rodziny GPCR z białkiem G (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Stefan Mordalski
Okres realizacji: 2016-2018

Nr: 2015/19/B/NZ7/02394
Tytuł projektu: Określenie roli białek neuronalno-mikoglejowych CX3CL1-CX3CR1 oraz CD200-CD200R w  molekularnych mechanizmach działania leków przeciwpsychotycznych w  neurorozwojowych modelach schizofrenii: badania in vivo i in vitro (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Agnieszka Basta- Kaim
Okres realizacji: 2016-2019

Nr: 2016/21/B/NZ7/01623
Tytuł projektu: Znaczenie interakcji pomiędzy receptorami AMPA i NMDA a białkami rusztowania komórkowego w synapsie pobudzającej w rozwoju i terapii depresji (OPUS).
Kierownik projektu: dr Magdalena Sowa- Kućma
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/21/B/NZ7/01131
Tytuł projektu: Własności farmakologiczne i neurotoksyczność nowych pochodnych NBOMe (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krystyna Gołembiowska
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/21/N/NZ4/03621
Tytuł projektu: Wpływ wybranych chemokin na aktywność oraz transmisję synaptyczną neuronów w  centralnym i podstawnobocznym kompleksie ciała migdałowatego (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Joanna Ewa Sowa
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/21/N/NZ4/03615
Tytuł projektu: Badanie wpływu dopaminowych receptorów D1 i D2 w korze orbitofrontalnej szczura na giętkość poznawczą i wrażliwość na informacje zwrotne za pomocą testu probabilistycznego przeuczania (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Michał Rychlik
Okres realizacji: 2017-2019

Nr: 2016/21/B/NZ4/00128
Tytuł projektu: Poszukiwanie nowych punktów uchwytu dla skutecznej terapii bólu neuropatycznego i nasilania działania leków opioidowych w oparciu o  zbadanie i modulację zmian w układach chemokinowych (OPUS).
Kierownik projektu: Dr hab. Joanna Mika
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/21/B/NZ4/00198
Tytuł projektu: Rola endogennego układu opioidowego w zachowaniach prospołecznych (OPUS).
Kierownik projektu: Dr hab. Inż. Jan Rodriguez Parkitna
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/21/B/NZ4/00203
Tytuł projektu: Dieta matki w czasie ciąży i karmienia jako czynnik zwiększający ryzyko uzależnienia od kokainy u potomstwa - przedkliniczne badania behawioralne i neurochemiczne nad rolą receptorów melanokortynowych typu 4 w mózgu u szczurów (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Małgorzata Filip
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/21/B/NZ4/03618
Tytuł projektu: Modulacja aktywności sieci neuronalnej ciała migdałowatego przez receptor 5-HT7 (OPUS).
Kierownik projektu: Dr hab. Krzysztof Tokarski
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/21/B/ST4/02135
Tytuł projektu: Badania adsorpcji związków biologicznie czynnych na granicy faz metal/roztwór i  tlenek metalu/roztwór przy wykorzystaniu technik SERS, TERS i SEIRA. (OPUS; konsorcjum naukowe).
Kierownik projektu: Dr Helena Domin, Instytut Farmakologii PAN- w ramach konsorcjum naukowego z Akademią Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (lider)- dr hab. Edyta Proniewicz oraz Uniwersytetem Gdańskim
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/21/N/NZ2/01725
Tytuł projektu: Stworzenie protokołu wirtualnego badania przesiewowego do projektowania nowych związków hamujących rozwój wirusa Ebola (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Dawid Warszycki
Okres realizacji: 2017-2018

Nr: 2016/21/D/NZ7/00620
Tytuł projektu: Wiązania halogenowe w oddziaływaniu ligandów z SERT (SONATA).
Kierownik projektu: Dr Jakub Staroń
Okres realizacji: 2017- 2019

Nr: 2016/23/B/NZ7/01131
Tytuł projektu: Ocena skuteczność ligandów cholinergicznych receptorów nikotynowych podtypu alfa7 w szczurzych modelach autyzmu (OPUS).
Kierownik projektu: Dr hab. Agnieszka Nikiforuk
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/23/B/NZ7/02283
Tytuł projektu: Rola systemu glutaminianergicznego mózgu w neuroendokrynnej regulacji ekspresji i aktywności cytochromu P450 w wątrobie (OPUS).
Kierownik projektu: prof. dr hab. Władysława Daniel
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/23/B/NZ7/01143
Tytuł : Znaczenie aktywności synowiocytów błony maziowej w bólu związanym z chorobą zwyrodnieniową stawów (OPUS).
Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/23/B/NZ7/01280
Tytuł : Ocena interakcji arypiprazolu, atypowego leku przeciwpsychotycznego z wybranymi lekami przeciwdepresyjnymi w szczurzych modelach schizofrenii. Badania behawioralne i biochemiczne (OPUS).
Kierownik projektu: dr hab. Zofia Rogóż
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/23/B/NZ4/01562
Tytuł : Wrażliwość na negatywne informacje zwrotne jako kognitiywny biomarker depresji w modelu zwierzęcym (OPUS)
Kierownik projektu: dr hab. Rafał Ryguła
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/23/B/NZ4/01086
Tytuł : Charakterystyka molekularna fenotypu opornego na stres z wykorzystaniem modeli mysich. (OPUS)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/23/N/NZ7/00356
Tytuł : Określenie mechanizmów i potencjalnych punktów uchwytu dla terapii bólu neuropatycznego poprzez zbadanie interakcji farmakologicznych pomiędzy substancjami modulującymi aktywność gleju a lekami opioidowymi. (PRELUDIUM)
Kierownik projektu: mgr Anna Piotrowska-Murzyn
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/23/N/NZ4/03224
Tytuł : Rola współzależnej sygnalizacji receptorów 5-HT1A i 5-HT7 w hipokampalnej odpowiedzi na stres (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: mgr Marcin Siwiec
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/23/N/NZ4/01337
Tytuł : Rola aktywacji nuklearnego czynnika transkrypcyjnego Nrf2 indukowanej podaniami (R,S)- Sulforafanu w regulacji zachowań typu depresyjnego w modelu usunięcia opuszek węchowych u myszy. (PRELUDIUM)
Kierownik projektu: mgr inż. Patrycja Pańczyszyn-Trzewik
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/23/N/NZ4/01148
Tytuł : Wpływ stresu we wczesnym okresie życia na dojrzewanie i przepuszczalność bariery krew-mózg oraz aktywację procesów neurozapalnych w rozwoju ontogenetycznym (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: mgr inż. Anna Solarz
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/23/N/NZ3/00133
Tytuł : Wpływ leków psychotropowych na transkrypcję alternatywnych wariantów kinazy Dclk1 (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: mgr Magdalena Zygmunt
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2016/23/N/NZ5/00602
Tytuł : Rola stresu oksydacyjnego oraz ceramidu w patogenezie depresji i w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: mgr Justyna Brodowicz
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2017/01/X/NZ6/00898
Tytuł : Określenie profilu ekspresji długich niekodujących RNA (IncRNA) w neutrofilach pacjentów z  ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń (GPA) (MINIATURA 1).
Kierownik projektu: dr Magdalena Hubalewska- Mazgaj
Okres realizacji: 2017-2018

Nr: 2017/25/N/NZ5/02714
Tytuł projektu: Niedobór cynku: istotna zmienna w powstawaniu oporności na leki przeciwdepresyjne (PRELUDIUM).
Kierownik projektu: Mgr Anna Rafało- Ulińska
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2017/25/B/NZ7/02929
Tytuł projektu: Opracowanie unikalnych sond molekularnych: niskozasadowi agoniści do badania funkcji receptora 5-HT7  (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Andrzej Bojarski
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2017/25/B/NZ7/02710
Tytuł projektu: Farmakologiczne i optogenetyczne badania mechanizmu działania głębokiej stymulacji mózgu w przyśrodkowo-brzusznej korze przedczołowej w  zwierzęcym modelu lekoopornej depresji (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Mariusz Papp
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2017/25/B/NZ7/02406
Tytuł projektu: Badanie wpływu postępującej neurodegeneracji układu noradrenergicznego na funkcjonowanie układu dopaminowego w kontekście presymptomatycznej fazy choroby Parkinsona. (OPUS).
Kierownik projektu: dr Grzegorz Kreiner
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2017/25/B/NZ7/01096
Tytuł projektu: Porównanie wpływu 1-metylo-1,2,3,4-tetrahydroizochinoliny (1MeTIQ) i olanzapiny na dysfunkcje kognitywne badany w zwierzęcych modelach schizofrenii. (OPUS).
Kierownik projektu: dr Agnieszka Wąsik
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2017/25/B/NZ7/01708
Tytuł projektu: Efekty działania hormonów tarczycy w mózgu w zwierzęcym modelu depresji (OPUS).
Kierownik projektu: Prof. dr hab. Bogusława Budziszewska
Okres realizacji: 2017-2020

Nr: 2017/25/B/NZ7/00174
Tytuł projektu: Rola stresu retikulum endoplazmatycznego w patomechanizmach dysfunkcji kory przedczołowej wywołanej stresem we wczesnym okresie życia oraz w  mechanizmach działania fluoksetyny u dzieci i młodzieży (OPUS).
Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Chocyk
Okres realizacji: 2017-2020


Nr 2017/26/M/NZ7/01048
Tytuł projektu: Modulacja procesów zapalnych z zastosowaniem nowych agonistów receptorów formylowych ALX/FPR2 jako nowa strategia terapeutyczna depresji,
Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim
Okres realizacji: 2018-2021