Irena Smaga-Maślanka, PhD awarded funding in National Science Centre


Irena Smaga-Maślanka, PhD awarded funding in National Science Centre

We are pleased to inform that project involving the Institute of Pharmacology researcher have been awarded funding in recent National Science Centre call for proposals (MINIATURA 4).

MINIATURA 4:

Irena Smaga-Maślanka, PhD, "Wpływ diety wysokotłuszczowej matki w czasie ciąży i laktacji na zmiany epigenetyczne w obrębie genu kodującego receptor kannabinoidowy CB1 (CNR1) w mózgu potomstwa".