Professor Małgorzata Kajta, PhDMore publications
 • In search of new therapeutic strategies for the treatment of hypoxia-ischemia-induced brain damages. An article in Polish.

  NAUKA, 2016, 3:55-73. Kajta M, Rzemieniec J, Rużyłło W.

 • How hormonally active environmental contaminants affect the brain? An article in Polish. Wszechświat, 2012, 113:10-13. Kajta M.
 • Molecular mechanisms of estrogen action in the central nervous system. An article in Polish. Chapter in the script: Cellular signaling pathways. Edited by I. Nalepa. XXI Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN. Mogilany, 2004, 61-69. Kajta M.
 • Neuronal cell cultures. An article in Polish. Chapter XVII in the book: Cell and Tissue Cultures. Edited by S. Stokłosowa. PWN, Warszawa, 2004, 277-290. Kajta M.
 • Searching for effective strategies to protect neuronal cells against hypoxia and ischemia: Identification of neuroprotective mechanisms of the new ligands of AhR and PPARg in experimental models of stroke - 2019-06-28 - 2022-06-27
  NCN OPUS Grant; 2018/31/B/NZ7/01815; 2019-2022. Ongoing.Principal Investigator of the project: Małgorzata Kajta
 • Neurodevelopmental pathomechanisms of triclocarban-, and Dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE)-induced effects: the roles of apoptosis and autophagy as well as the receptor signaling for estrogens, aryl hydrocarbons and androstane. - 2016-06-20 - 2019-06-19
  NCN OPUS Grant; 2015/19/B/NZ7/02449; 2016-2019.
  Principal Investigator of the project: Małgorzata Kajta

 • Impact of endocrine-disrupting compound - 4-para-nonylphenol – on toxic effects mediated by xenobiotic receptors PXR and CAR during neural development in vitro and in vivo. - 2011-12-15 - 2014-12-14
  NCN PRELUDIUM Grant; 2011/01/N/NZ4/04950; 2011-2014. Principal Investigator of the project: Ewa Litwa The scientific supervisor of the project: Małgorzata Kajta
 • Neuroprotective capacities of phytoestrogens in neurodevelopmental models of hypoxia and excitotoxicity. - 2010-03-03 - 2012-03-02
  MNiSW Grant; N N401 572138; 2010-2013. Principal Investigator of the project: Małgorzata Kajta
 • Task 2.3: The role of estrogen receptor, aryl hydrocarbon receptor, and retinoid receptor signaling pathways in pathomechanisms of depression. - 2010-03-01 - 2014-12-31
  The project Depression-Mechanisms-Therapies (DeMeTer) co-funded by the EU’s  European Regional Development Fund, as part of the ‘Innovative Economy: 2007-2013 National Cohesion Strategy’ Operational Programme. POIG.01.01.02-12-004/09 Grant; 2010-2014. Principal Investigator of the task 2.3: Małgorzata Kajta
 • A role of dioxins and aryl hydrocarbon receptor in apoptosis of neuronal cells: mechanisms and protective strategies. - 2006-05-05 - 2009-05-04
  MEiN Grant; 2P05A 123 30; 2006 2009. Principal Invetigator of the project: Małgorzata Kajta
 • A Team Award of the V Faculty of Medical Sciences of the Polish Academy of Sciences for a series of 5 publications entitled "Identification of new molecular mechanisms involving the estrogen receptors and the receptors for xenobiotics in neuroprotection and neurotoxicity".
  2018-11-22
 • J. J. Supniewski Foundation award for scientific achievements.
  2004-02-25

National

 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN; Prof. dr hab. Wiesław Łasocha
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im M. Mossakowskiego PAN, Zakład Neurochemii; Dr hab. Elżbieta Salińska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Zoologii, Pracownia Neurobiologii; Dr hab. Joanna Śliwowska
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Biotechnologii Zwierząt; Prof. dr hab. Anna K. Wójtowicz
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych; Dr Konrad Szychowski

International

 • RWTH Aachen University, Institute of Neuroanatomy, Germany; Prof. Cordian Beyer
 • University of Haifa, Department of Psychology, Israel; Prof. Inna Gaisler-Salomon