Najnowsze publikacje

Alterations in the Antioxidant Enzyme Activities in the Neurodevelopmental Rat Model of Schizophrenia Induced by Glutathione Deficiency during Early Postnatal Life. Magdalena Górny, Anna Bilska-Wilkosz, Małgorzata Iciek, Marta Hereta, Kinga Kamińska, Adrianna Kamińska, Grażyna Chwatko, Zofia Rogóż, Elżbieta Lorenc-Koci
Antioxidants (Basel, Switzerland), E538 10.3390/antiox9060538
PMID:32575563
Effect of combined treatment with aripiprazole and antidepressants on the MK-801-induced deficits in recognition memory in novel recognition test and on the release of monoamines in the rat frontal cortex. Marta Hereta, Kinga Kamińska, Magdalena Białoń, Agnieszka Wąsik, Elżbieta Lorenc-Koci, Zofia Rogóż
Behavioural brain research, S0166-4328(20)30468-X 10.1016/j.bbr.2020.112769
PMID:32535184
Impact of developmental origin, niche mechanics and oxygen availability on osteogenic differentiation capacity of mesenchymal stem/stromal cells. Natalia Bryniarska, Andrzej Kubiak, Anna Łabędź-Masłowska, Ewa Zuba-Surma
Acta biochimica Polonica, 10.18388/abp.2019_2893
PMID:31883439
Wszystkie publikacje

Czasopismo


Wydarzenia i aktualności


Mgr inż. Kinga Gawlińska laureatką stypendium NAWA w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej Mgr inż. Kinga Gawlińska laureatką stypendium NAWA w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że mgr inż. Kinga Gawlińska z Zakładu Farmakologii Uzależnień IF PAN została laureatką stypendium NAWA w drugiej edycji Programu im. Iwanowskiej. Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów polskich uczelni przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
Dr Irena Smaga-Maślanka laureatką stypendium dla młodych naukowców Dr Irena Smaga-Maślanka laureatką stypendium dla młodych naukowców
Z przyjemnością informujemy, że z dniem 9 czerwca 2020 r. dr Irena Smaga-Maślanka, adiunkt w Zakładzie Farmakologii Uzależnień, otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. O stypendium mogły ubiegać się osoby wykazujące się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej oraz posiadające status młodego naukowca.
Odeszła mgr Joanna Siwanowicz, wieloletni emerytowany pracownik Instytutu Odeszła mgr Joanna Siwanowicz, wieloletni emerytowany pracownik Instytutu
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 czerwca 2020 r. odeszła od nas ś. p. mgr Joanna Siwanowicz, wieloletni emerytowany pracownik Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk.
Dr Katarzyna Głombik i dr Agnieszka Potasiewicz laureatkami stypendium dla młodych naukowców Dr Katarzyna Głombik i dr Agnieszka Potasiewicz laureatkami stypendium dla młodych naukowców
Z przyjemnością informujemy, że dr Katarzyna Głombik oraz dr Agnieszka Potasiewicz z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN otrzymały stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców. Nagrodzone to wybitne, młode badaczki prowadzące innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i mogące się pochwalić imponującym dorobkiem naukowym.
Wsparcie i promocja badań naukowych – rusza Inkubator Innowacyjności 4.0 Wsparcie i promocja badań naukowych – rusza Inkubator Innowacyjności 4.0
Pomoc polskim naukowcom w badaniach, a następnie w ich komercjalizacji i promocji – to cel nowego programu Inkubator Innowacyjności 4.0, który ustanowiło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W programie udzielane jest wsparcie na rzecz Inkubatorów Innowacyjności, czyli uczelni i ich spółek celowych lub konsorcjów utworzonych przez uczelnie, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych.
Granty NCN dla pracowników Instytutu Farmakologii Granty NCN dla pracowników Instytutu Farmakologii
Miło nam poinformować o kolejnych grantach NCN otrzymanych przez pracowników Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk. 4 projekty otrzymały finansowanie w konkursie OPUS 18, 2 projekty w ramach konkursu SONATA 15,  natomiast w konkursie PRELUDIUM 18 laureatami zostały 3 osoby.  Wśród wniosków zakwalifikowanych do finansowania znajduje się więc 9 projektów zgłoszonych przez pracowników Instytutu Farmakologii.
Więcej wydarzeń i aktualności