Europejska Szkoła Bólu EFIC w Krakowie


W dniach 25-29 czerwca w Krakowie odbyła się druga edycja Europejskiej Szkoły Bólu European Pain Fedaration Krakow Pain School: Translational Pain Research: „From Lab to Clinic”. Organizatorami szkoły, która odbywa się co dwa lata, począwszy od 2015 roku, są następujące instytucje naukowe: Europejska Federacja Bólu (EFIC), Polskie Towarzystwo Badania Bólu (PTBB) oraz Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk (IF PAN) w Krakowie. W otwarciu szkoły udział wzięła prof. Małgorzata Filip (Fot. 1), z-ca dyrektora IF PAN ds. naukowych , prof. Barbara Przewłocka (Fot. 2), przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Europejskiej Szkoły Bólu EFIC oraz prezydent-elekt EFIC Burt Morlion i przewodniczący Komitetu Edukacji EFIC dr Andreas Kopf oraz prof. Jan Dobrogowski (Fot. 3), przewodniczący PTBB. W tegorocznej edycji szkoły wzięło udział 30 studentów reprezentujących 10 krajów i 25 wykładowców, najlepszych europejskich badaczy i klinicystów (Fot. 4 i 5). Podstawowym celem tych spotkań jest wymiana poglądów na temat możliwości translacji wyników badań podstawowych na nowe możliwości terapii bólu. Tematyka wykładów, wygłoszonych w ramach szkoły, dotyczyła zarówno podstawowych mechanizmów procesów bólowych jak i badań klinicznych, zestawionych tak, aby dyskusja uwzględniała możliwości translacji. Program szkoły objął także warsztaty dla studentów prowadzone przez pracowników Zakładu Farmakologii Bólu IF PAN a przygotowane przez dr hab. Joannę Mikę oraz dr hab. Katarzynę Starowicz-Bubak. Uczestnicy warsztatów, które odbyły się w laboratoriach instytutu, mieli możliwość zapoznania się z metodami pomiaru bólu w zwierzęcych modelach bólu przewlekłego. Interesującym dopełnieniem programu naukowego była dyskusja na temat problemów związanych z publikacją wyników prowadzona przez redaktora European Journal of Pain (Fot. 6) oraz inne nieformalne spotkania i dyskusje, uzupełnione o wspólne zwiedzanie zabytków Krakowa (Fot 7 i 8).

Fot. U. Skupio


Galeria