Fotoreportaż z konferencji z okazji nadania Instytutowi Farmakologii imienia prof. Jerzego Maja


Fotoreportaż z konferencji "Wspomnienie o prof. Jerzym Maju, twórcy polskiej szkoły psychofarmakologii", zorganizowanej z okazji nadania imienia prof. Jerzego Maja Instytutowi Farmakologii PAN w Krakowie.

Konferencja odbyła się w ramach otwartego posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w dniu 22 października 2019 r. w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie.


Galeria