Pracownicy


Kierownik

Prof. dr hab. Władysława Daniel Prof. dr hab. Władysława DanielTelefon: +48 12 6623266Email: nfdaniel@cyf-kr.edu.plPokój: 303

Adiunkci

Dr Anna Haduch Dr Anna HaduchTelefon: +48 12 6623287Email: haduch@if-pan.krakow.plPokój: 307
Dr Marta Kot Dr Marta KotTelefon: +48 12 6623314Email: kot@if-pan.krakow.plPokój: 309
Dr hab. Jacek Wójcikowski Dr hab. Jacek WójcikowskiTelefon: +48 12 6623389Email: wojcikow@if-pan.krakow.plPokój: 308

Asystenci

Dr Ewa Bromek Dr Ewa BromekTelefon: +48 12 6623287Email: bromek@if-pan.krakow.plPokój: 307

Pracownicy inżynieryjno-techniczni z wyższym wykształceniem

Inż. Renata Pukło Inż. Renata PukłoTelefon: +48 12 6623314Email: bartyzel@if-pan.krakow.plPokój: 309

Doktoranci

Mgr Agnieszka Basińska - Ziobroń Mgr Agnieszka Basińska - ZiobrońTelefon: +48 12 6623314Email: basinska@if-pan.krakow.plPokój: 309
Mgr Przemysław Danek Mgr Przemysław DanekTelefon: +48 12 6623314Email: danek@if-pan.krakow.plPokój: 309

Osoby zatrudnione w ramach grantu

Dr Marta Rysz Dr Marta RyszTelefon: +48 12 6623287Email: rysz@if-pan.krakow.plPokój: 307