Pracownicy


Kierownik

Prof. dr hab. Władysława Daniel Prof. dr hab. Władysława DanielTelefon: +48 12 6623266Email: nfdaniel@cyf-kr.edu.plPokój: 303

Adiunkci

Dr Anna Haduch Dr Anna HaduchTelefon: +48 12 6623287Email: haduch@if-pan.krakow.plPokój: 307
Dr Wojciech Kuban Dr Wojciech KubanTelefon: +48 12 6623314Email: kuban@if-pan.krakow.plPokój: 309

Asystenci

Dr Ewa Bromek Dr Ewa BromekTelefon: +48 12 6623287Email: bromek@if-pan.krakow.plPokój: 307
Dr Joanna Jastrzębska Dr Joanna JastrzębskaTelefon: +48 12 6623389Email: czyzyk@if-pan.krakow.plPokój: 308

Pracownicy inżynieryjno-techniczni z wyższym wykształceniem

Inż. Renata Pukło Inż. Renata PukłoTelefon: +48 12 6623389Email: bartyzel@if-pan.krakow.plPokój: 308

Doktoranci

Mgr Przemysław Danek Mgr Przemysław DanekTelefon: +48 12 6623314Email: danek@if-pan.krakow.plPokój: 309