Techniki


hodowle linii komórkowych ze stabilną ekspresją genów kodujących wybrane białka