Rozprawy doktorskie przed obroną


Uprzejmie informujemy, że w Centrum Informacji Naukowej, Bibliotece i Archiwum dostępna jest do wglądu przed publiczną obroną (7 marca 2018 r.) rozprawa doktorska mgr Agnieszki Jurgi pt. "Wpływ farmakologicznej modulacji wybranych receptorów purynergicznych oraz Toll-podobnych na rozwój bólu neuropatycznego i efektywność leków opioidowych"


Promotor:

prof. dr hab. Joanna Mika, Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Zakład Farmakologii Bólu


Recenzenci:

dr hab. Lidia Strużyńska, prof. IMDiK PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie, Zakład Neurochemii, Pracownia Patoneurochemii


prof. dr hab. Jan Dobrogowski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakład Badania i Leczenia Bólu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że w Centrum Informacji Naukowej, Bibliotece i Archiwum dostępna jest do wglądu przed publiczną obroną (20 marca 2018 r.) rozprawa doktorska mgr Joanny Starnowskiej-Sokół pt. "Efekty przeciwbólowe nowych, dwufunkcyjnych związków hybrydowych w modelach bólu neuroaptycznego"


Promotor:

prof. dr hab. Barbara Przewłocka, Instytut Farmakologii PAN, Zakład Farmakologii Bólu


Recenzenci:

prof. dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Zakład Farmakodynamiki 

prof. dr hab. Jakub Fichna, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Zakład Biochemii