Publikacje spoza PubMed


Adhezja w świecie roślin i zwierząt

Publikacja ukazała się w kwartalniku popularno-naukowym "Wszechświat" t. 120, nr 4-6/2019


Artykuł opisuje zjawisko adhezji pod kątem fizycznym, omawiając czynniki wpływające na adhezję takie jak np. napięcie powierzchniowe. Kolejno artykuł ukazuje, gdzie w świecie roślin lub zwierząt możemy  spotkać  adhezję. Finalnie omówione jest praktyczne wykorzystanie powyższej wiedzy.

Associations between root-inhabiting fungi and 40 species of medicinal plants with potential applications in the pharmaceutical and biotechnological industries Piszczek P., Kuszewska K., Błaszkowski J., Sochacka-Obruśnik A., Stojakowska A., Zubek S. Appl. Soil Ecol., 2019, 137, 69-77
Further sesquiterpenoids and phenolics from two species of Taraxacum F.H.Wigg. and cytotoxic activity of taraxinic acid and its derivatives

Michalska K., Galanty A., Michalski O., Stojakowska A. Phytochem. Lett., 2019, 30, 296-301

Thymol derivatives from the roots of Xerolekia speciosissima an endemic species of the pre-Alpine area Kłeczek N., Malarz J., Kosecka-Strojek M., Musielak B., Stojakowska A. 2019, 30, 235-237. DOI: 10.1016/j.phytol.2019.01.010
Aneta Fraczek-Szczypta, Danuta Jantas, Filip Ciepiela, Justyna Grzonka, Andrzej Bernasike, Mateusz Marzec. Carbon nanomaterials coatings – Properties and influence on nerve cells response. Diamond and Related Materials Volume 84, April 2018, Pages 127–140


Sesquiterpene lactones and phenolics from roots of Leontodon hispidus subsp. hispidus

Michalska K., Pieron K., Stojakowska A. 2018. Nat. Prod. Commun., 13, 393-394.

Phenolics and terpenoids from a wild edible plant Lactuca orientalis (Boiss.) Boiss.: A preliminary study

Stojakowska A., Michalska K., Kłeczek N., Malarz J., Beharav A. 2018. J. Food Comp. Anal., 69, 20-24.

Monitoring the Interfacial Behavior of Selective Y5 Receptor Antagonist on Colloidal Gold Nanoparticle Surfaces: Surface-Enhanced Vibrational Spectroscopy Studies.

Ewa Pięta, Natalia Piergies, Magdalena Oćwieja, Helena Domin, Czesława Paluszkiewicz, Elżbieta Bielańska, Wojciech M. Kwiatek, 2017. J. Phys. Chem. C, 121, 17276–17288.


M. Szczęch, K. Szczepanowicz, D. Jantas, M. Piotrowski, A. Kida, W. Lasoń, P. Warszyński. Neuroprotective action of undecylenic acid (UDA) encapsulated into PCL nanocarriers. Colloids and Surfaces A 532 (2017) 41–47.
Synthesis, crystal structure and selected properties of a group of new peroxomolybdates

Adrianna Sławińska, Paweł Serda, Katarzyna Pamin, Jan Połtowicz, Wiesław Łasocha

Polyhedron, Volume 121 (2017) 191-198

https://doi.org/10.1016/j.poly.2016.09.062