Publikacje spoza PubMed


Zapominanie

Wszechświat t. 121, 1-3:52-57, 2020

Artykuł omawia w zwięzły sposób w jaki sposób definiujemy zapominanie, oraz rozróżnia fizjologiczne zapominanie od schorzeń typu demencyjnego. Jako kontrast  w artykule zostały przedstawione dwa schorzenia:  choroba Alzheimera, oraz zespół stresu pourazowego.

Wpływ mikrobiomu człowieka na umysł

Wszechświat t. 120, 10-12, 2019

Artykuł przybliża termin mikrobiom, oraz omawia jego rolę w organizmie ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem  wpływu mikrobiomu na ludzki umysł.

Aneta Fraczek-Szczypta, Danuta Jantas, Filip Ciepiela, Justyna Grzonka. Graphene oxide-conductive polymer nanocomposite coatings obtained by the EPD method as substrates for neurite outgrowth. Diamond & Related Materials 102 (2020) 107663.


Empatia

"Wszechświat" t. 120, nr 7-9/2019

W artykule empatia  została omówiona w ujęciu filozoficznym, psychologicznym oraz neurobiologicznym.

Zaprezentowano struktury mózgu zaangażowane w empatię, neurotransmitery oraz schorzenia ze zmienionym poziomem empatii.

Tyrozyna - aminokwas względnie endogenny - czy pełni rolę w schorzeniach psychicznych?

"Wszechświat" t. 120, nr 7-9/2019

W artykule omówiono aktualny stan wiedzy na temat tyrozyny, rolę jaką pełni w organizmie, zaburzenia na szlakach przemian tyrozyny, oraz podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy tyrozyna pełni rolę w schorzeniach psychicznych.

INTERAKCJE LEKÓW Z ZIOŁOWYMI SUPLEMENTAMI DIETY

"Wszechświat" t. 120, nr 7-9/2019


Preparaty roślinne od wieków używane były w medycynie naturalnej. Często stosuje się je bez ograniczeń, wierząc, ze są skuteczne i bezpieczne, a ich stosowanie nie przyniesie żadnych efektów ubocznych. Nie brano pod uwagę bowiem stosowania innych preparatów, leków czy substancji oraz ich wzajemnych oddziaływań na siebie. Wzajemne oddziaływania pomiędzy lekami a suplementami diety mogą zachodzić na różnych poziomach. Najczęściej składniki suplementów diety wpływają na wchłanianie, wydalanie oraz metabolizm leków, ale również może dochodzić do synergicznych (sumowania) interakcji między nimi. Może wystąpić wiele działań niepożądanych związanych z jednoczesnym przyjmowaniem suplementów i produktów leczniczych. Wspomniane możliwe interakcje farmakokinetyczne stanowią jeden z ważnych problemów współczesnej farmakoterapii.

Natural products from Tolpis barbata (L.) Gaertn. (Asteraceae, Cichorieae)

Michalska K., Malarz J., Paul W., Stojakowska A. Biochem. Syst. Ecol., 2019, 86, 103922

Adhezja w świecie roślin i zwierząt

Publikacja ukazała się w kwartalniku popularno-naukowym "Wszechświat" t. 120, nr 4-6/2019


Artykuł opisuje zjawisko adhezji pod kątem fizycznym, omawiając czynniki wpływające na adhezję takie jak np. napięcie powierzchniowe. Kolejno artykuł ukazuje, gdzie w świecie roślin lub zwierząt możemy  spotkać  adhezję. Finalnie omówione jest praktyczne wykorzystanie powyższej wiedzy.

Associations between root-inhabiting fungi and 40 species of medicinal plants with potential applications in the pharmaceutical and biotechnological industries Piszczek P., Kuszewska K., Błaszkowski J., Sochacka-Obruśnik A., Stojakowska A., Zubek S. Appl. Soil Ecol., 2019, 137, 69-77
Further sesquiterpenoids and phenolics from two species of Taraxacum F.H.Wigg. and cytotoxic activity of taraxinic acid and its derivatives

Michalska K., Galanty A., Michalski O., Stojakowska A. Phytochem. Lett., 2019, 30, 296-301