Zakład Neurofarmakologii Molekularnej


Nasze badania skupiają się na trzech obszarach: układzie nagrody mózgu, molekularnych mechanizmach działania leków i neurofarmakogenomice.

Układem nagrody określa się wszystkie obszary mózgu zaangażowane w rozwój zachowań warunkowanych działaniem nagród. Rdzeniem układu nagrody jest mezolimbiczny układ dopaminowy, który sygnalizuje różnice między oczekiwaniami i obserwowanymi zmianami i napędza procesy motywacyjne. Istotna część naszych badań poświęcona jest neuronalnym mechanizmom związanym z plastycznością neuronów dopaminergicznych i dopaminoceptywnych, a także roli endogennych opioidów w działaniu układu nagrody.

Jak wskazuje nazwa naszego Zakładu, prowadzimy badania nad komórkowymi i molekularnymi mechanizmami działania leków psychotropowych, w tym przypadku również skupiając się w istotnej mierze na działaniu leków opioidowych. Poprzez zidentyfikowanie molekularnych wzorców działania leków chcemy poznać mechanizmy odpowiedzialne za ich kliniczną skuteczność.

W ostatnich latach rozwijamy też projekty badawcze związane z neurofarmakogenomiką w poszukiwaniu powiązań między genami, zaburzeniami neuropsychiatrycznymi i skutecznością farmakoterapii. Stosujemy metody sekwencjonowania następnej generacji do odkrywania nowych wariantów genetycznych warunkujących skuteczność terapii lekami i pojawienie się niepożądanych efektów ubocznych. Ten kierunek badań ma szczególne znaczenie w neurospychofarmakologii, ze względu na ogromne zróżnicowanie w skuteczności terapii wśród osób leczonych.Wszystkie publikacje
  • Aktywność receptorów opioidowych kappa łączy sygnały neuronalne związane z kontrolą zachowań społecznych, Dr hab. Jan Manuel Rodriguez Parkitna
    Grant NCN OPUS
Wszystkie granty
  • Nagroda zespołowa im. Jerzego Konorskiego za najlepszą pracę z dziedziny neurobiologii wykonaną w Polsce, Dr hab. Jan Manuel Rodriguez Parkitna
    Piątek, 1 Stycznia 2010
Wszystkie nagrody