Alumni (od 2017)


Doktoranci

Kamila Jastrzębska (2017)
Rozprawa doktorska: Genetyczne zaburzenie działania układu nagrody prowadzi do rozwoju zachowań podobnych do objawów depresji w modelu zwierzęcym
Promotor: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna


Przemysław Cieślak (2018)
Rozprawa doktorska: Adaptacyjne podejmowanie decyzji u zwierząt z komórkowo specyficzną inaktywacją receptorów glutaminianu w układzie dopaminowym i noradrenergicznym
Promotor: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna


Urszula Skupio (2018)
Rozprawa doktorska: Role of astroglial glucocorticoid receptor in the mechanism of opioid action
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Przewłocki


Magdalena Zygmunt (2019)
Rozprawa doktorska: Wpływ leków psychotropowych na ekspresję alternatywnych transkryptów w mózgu
Promotorzy: dr Michał Korostyński i dr hab. Jan Rodriguez ParkitnaDyplomanci

Anna Bryksa (2018)

Praca magisterska: Zachowania społeczne u genetycznie modyfikowanych myszy szczepu Oprd1/Oprm1D1-KD
Promotor: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna
Teksty prac udostępnione na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND