Alumni (od 2017)


Doktoranci

Kamila Jastrzębska (2017)
Rozprawa doktorska: Genetyczne zaburzenie działania układu nagrody prowadzi do rozwoju zachowań podobnych do objawów depresji w modelu zwierzęcym
Promotor: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna


Przemysław Cieślak (2018)
Rozprawa doktorska: Adaptacyjne podejmowanie decyzji u zwierząt z komórkowo specyficzną inaktywacją receptorów glutaminianu w układzie dopaminowym i noradrenergicznym
Promotor: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna


Urszula Skupio (2018)
Rozprawa doktorska: Role of astroglial glucocorticoid receptor in the mechanism of opioid action
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Przewłocki


Magdalena Zygmunt (2019)
Rozprawa doktorska: Wpływ leków psychotropowych na ekspresję alternatywnych transkryptów w mózgu
Promotorzy: dr Michał Korostyński i dr hab. Jan Rodriguez ParkitnaDyplomanci

Anna Bryksa (2018)

Praca magisterska: Zachowania społeczne u genetycznie modyfikowanych myszy szczepu Oprd1/Oprm1D1-KD
Promotor: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna


Klaudia Misiołek (2020)
Praca magisterska: Myszy z mutacją genu proenkefaliny jako model do badań nad działaniem układu nagrody mózgu
Promotor: dr hab. Jan Rodriguez ParkitnaLicencjaci

Marta Klimczak (2019)
Praca licencjacka: Działanie ligandów receptorów opioidowych na nagradzające efekty oddziaływań społecznych
Promotorzy: dr Zofia Harda i dr hab. Jan Rodriguez Parkitna


Magdalena Chrószcz (2020)
Praca licencjacka: Wpływ zahamowania endogennego układu opioidowego na interakcje społeczne u myszy
Promotor: dr hab. Jan Rodriguez ParkitnaTeksty prac udostępnione na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND