Alumni (od 2017)


Doktoranci

Kamila Jastrzębska
Rozprawa doktorska: Genetyczne zaburzenie działania układu nagrody prowadzi do rozwoju zachowań podobnych do objawów depresji w modelu zwierzęcym
Promotor: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna


Przemysław Cieślak
Rozprawa doktorska: Adaptacyjne podejmowanie decyzji u zwierząt z komórkowo specyficzną inaktywacją receptorów glutaminianu w układzie dopaminowym i noradrenergicznym
Promotor: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna


Urszula Skupio
Rozprawa doktorska: Role of astroglial glucocorticoid receptor in the mechanism of opioid action
Promotor: prof. dr hab. Ryszard PrzewłockiDyplomanci

Anna Bryksa

Praca magisterska: Zachowania społeczne u genetycznie modyfikowanych myszy szczepu Oprd1/Oprm1D1-KD
Promotor: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna
Teksty prac udostępnione na licencji Creative Commons CC BY-NC-ND