Współpraca


Krajowa

  • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN; Prof. dr hab. Wiesław Łasocha
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im M. Mossakowskiego PAN, Zakład Neurochemii; Dr hab. Elżbieta Salińska
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Zoologii, Pracownia Neurobiologii; Dr hab. Joanna Śliwowska
  • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Katedra Biotechnologii Zwierząt; Prof. dr hab. Anna K. Wójtowicz
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Katedra Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych; Dr Konrad Szychowski


Międzynarodowa

  • RWTH Aachen University, Institute of Neuroanatomy, Germany; Prof. Cordian Beyer
  • University of Haifa, Department of Psychology, Israel; Prof. Inna Gaisler-Salomon