Dr Marta KotWykształcenie
  • 2007 doktor nauk medycznych, Instytut Farmakologii, Polska Akademia Nauk, Kraków, Polska

  • 1995-2000 studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

  • 1999 magister biologii o specjalności mikrobiologia

  • 2000 magister biotechnologiiMoje zainteresowania obejmują obszar tematyczny:

  • M. Kot

P.43 Hormonal context in the regulation of cytochrome P450 (CYP) during liver insufficiency with serotonergic system dysfunction; the 11th International ISSX Meeting, Busan, June 2016


  • M. Kot

P.11-005 The role of the serotonergic system in the regulation of cytochrome P450 during hepatocarcinogenesis; the 51st EUROTOX Congress, Porto, September 2015


  • M. Kot, M.Terki, S.Gerbal-Chaloin, C.Duret, P. Maurel, M.Daujat-Chavanieu

P. LB74 HNF4alpha 1 and C/EBPalpha Regulatory Interplay During Liver Progenitor Differentiation To Hepatocyte-like Cells; the 9th International ISSX Meeting; Instanbul, September 2010.

  • M. Kot, W.A. Daniel;

S.04.01 The brain noradrenergic and serotonergic systems as unknown factors regulating the activity of cytochrome P450; the 22nd ECNP Congress, Instanbul, September 2009, doi:10.1016/S0924-977X(09)70204-4

Kierownik projektu Sonata 4 2012/07/D/NZ4/00814 (czas realizacji 2013-2017)

Tytuł: Wpływ układu serotoninergicznego na regulację cytochromu P450 w nowotworze złośliwym wątroby.


Wartość dodana projektu SONATA 4 2012/07/D/NZ4/00814: podczas realizacji projektu Sonata 4 (2012/07/D/NZ4/00814) został utworzony samodzielnie przez kierownika projektu unikatowy, naukowy warsztat badawczy, który ułatwia i przyspiesza przeprowadzanie badań naukowych w szerokim zakresie na poziomie molekularnym.

Wszystkie publikacje
  • Wpływ układu serotoninergicznego na regulację cytochromu P450 w nowotworze złośliwym wątroby

  • Sonata 4 2012/07/D/NZ4/00814