Dr inż. Katarzyna Kamińska


Dr inż. Katarzyna Kamińska
Stanowisko
Asystent
Pracownia
Zespół II


Wszystkie publikacje
  • Leki przeciwdepresyjne jako substancje zwiększające aktywność risperidonu, atypowego leku przeciwpsychotycznego, w modelach zwierzęcych - 2014-02-24 - 2017-02-23
    NCN Preludium 5