Mgr Adrianna SławińskaUkończyłam Zaawansowane materiały i nanotechnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Krakowie, gdzie w 2016 roku uzyskałam tytuł magistra. Obecnie realizuje studia doktoranckie z programu InterDokMed w grupie prof. dr hab. Wiesława Łasocha w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzni im. Jerzego Habera, PAN oraz w grupie dr hab. Małgorzaty Kajty w Instytucie Farmakologii PAN. W obszarze moich zainteresowań znajduje się synteza nowych polyoxo- i peroxozwiązków oraz opracowanie ich struktury krystalograficznej na postawie proszkowych produktów reakcji lub monokryształów. Interesuje mnie również potencjalne zastosowanie nowopowstałych związków w medycynie oraz ich neuroprotekcyjne właściwości. (orcid.org/0000-0002-3426-2100 )

  • Synthesis, crystal structure and selected properties of a group of new peroxomolybdates

    Adrianna Sławińska, Paweł Serda, Katarzyna Pamin, Jan Połtowicz, Wiesław Łasocha

    Polyhedron, Volume 121 (2017) 191-198

    https://doi.org/10.1016/j.poly.2016.09.062

Zainteresowania badawcze

Techniki badawcze