Adam Wojtas


 Adam Wojtas
Stanowisko
Osoba zatrudniona w ramach grantu
Pracownia
Zespół II

  • Grant NCN nr 2016/21/B/NZ7/0113 – „Własności farmakologiczne i neurotoksyczność nowych pochodnych NBOMe
    zatrudniony jako student stypendysta