Mgr inż. Patrycja Pańczyszyn-Trzewik  • "Rola aktywacji nuklearnego czynnika transkrypcyjnego Nrf2 indukowanej podaniami (R,S)-Sulforafanu w regulacji zachowań typu depresyjnego w modelu usunięcia opuszek węchowych u myszy"
    PRELUDIUM 12 - projekt NCN