Dr Jakub Staroń


Dr Jakub Staroń
Stanowisko
Pracownik badawczo-techniczny

Wszystkie publikacje
 • Wiązania halogenowe w oddziaływaniu ligandów z SERT. - 2017-04-01 - 2019-03-31
  Celem  projektu  jest  zbadanie  wpływu wiązań  halogenowych na aktywność ligandów  do  transportera
  serotoninowego  (SERT)  oraz  ich  wpływ  na  selektywność  ligandów  względem  innych  receptorów,
  szczególnie serotoninowych 5-HT6 oraz 5-HT7. Podstawowym pytaniem stawianym w projekcie jest: „Czy
  poprzez  odpowiednie  dopracowanie  donora  wiązania  halogenowego  można  zwiększyć  powinowactwo
  ligandów  do  SERT”.  Dodatkowym  zagadnieniem  poruszanym  w  projekcie  jest  weryfikacja  hipotezy, że
  odpowiednio  konstruując  cząsteczkę  zawierającą  donory  wiązań  halogenowych  można  stworzyć
  polifarmakologiczny związek posiadający powinowactwo do SERT i/lub 5-HT6R, 5-HT7R. Receptory 5-HT6
  i  5-HT7  zostały  niedawno  rozpoznane  jako  obiecujące  targety  dla  nowych  leków  antydepresyjnych
  posiadające dodatkowe działanie zwiększające zdolności poznawcze. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nikt
  nie opisywał jak dotąd otrzymania cząsteczki wykazującej równoczesną aktywność względem SERT oraz 5-HT6R.

Zainteresowania badawcze

Słowa kluczowe