Dr Dariusz Żurawek


Dr Dariusz Żurawek
Stanowisko
Osoba zatrudniona w ramach grantu

Wszystkie publikacje
  • Rola systemu biogenezy microRNA w podatności i oporności na stres w zwierzęcym modelu depresji. - 2016-03-09 - 2017-03-08
    Grant Preludium 9 2015/17/N/NZ4/02798
  • Stypendium START 2107 - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
    2017-05-10