Dr Joanna RzemieniecJestem absolwentką Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie studiowałam na kierunku Biotechnologia. Ukończyłam również studia podyplomowe w dziedzinie Analizy Instrumentalnej w Ocenie Jakości Żywności, a także szereg dodatkowych kursów z zakresu hodowli komórek in vitro, biotechnologii i biologii molekularnej. W 2011 roku uzyskałam grant Narodowego Centrum Nauki – Preludium 1, który realizowałam w Zakładzie Neuroendokrynologii Doświadczalnej Instytutu Farmakologii PAN. Od października 2013 roku jestem doktorantką w Instytucie Farmakologii PAN i badam neuroprotekcyjny potencjał selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych i węglowodorów aromatycznnych w komórkowych modelach hipoksji i ischemii. Celem moich badań jest określenie mechanizmów działania raloksifenu i 3,3’-diindolometanu (DIM)  ze szczególnym uwzględnieniem procesów apoptozy i ekspresji receptorów estrogenowych oraz receptora węglowodorów aromatycznych w komórkach nerwowych myszy.

Jestem współautorką 9 publikacji oryginalnych przy czym w dwóch z nich jestem pierwszym autorem. Ponadto jestem współautorką 1 pracy przeglądowej oraz 43 doniesień naukowych. Cztery z nich zaprezentowałam w formie krótkich wykładów na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Otrzymałam Nagrodę dla Młodych Naukowców fundacji Instytutu Cavalieri-Ottolenghi Uniwersytetu w Turynie oraz kilka grantów podróżnych. Obecnie uczestniczę w realizacji 5 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jestem Przewodniczącą Samorządu Doktorantów IF PAN, przedstawicielką doktorantów w Radzie Naukowej Instytutu, a także reprezentuję Doktorantów IF PAN podczas spotkań Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich. 

Wszystkie publikacje
  • Stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia
    0000-00-00
  • Stypendium L'oreal-UNESCO dla Kobiet i Nauki
    0000-00-00