Dr Joanna RzemieniecJestem absolwentką Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie studiowałam na kierunku Biotechnologia. Ukończyłam również studia podyplomowe w dziedzinie Analizy Instrumentalnej w Ocenie Jakości Żywności, a także szereg dodatkowych kursów z zakresu hodowli komórek in vitro, biotechnologii i biologii molekularnej. W 2011 roku uzyskałam grant Narodowego Centrum Nauki – Preludium 1, który realizowałam w Zakładzie Neuroendokrynologii Doświadczalnej Instytutu Farmakologii PAN. Od października 2013 roku jestem doktorantką w Instytucie Farmakologii PAN i badam neuroprotekcyjny potencjał selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych i węglowodorów aromatycznnych w komórkowych modelach hipoksji i ischemii. Celem moich badań jest określenie mechanizmów działania raloksifenu i 3,3’-diindolometanu (DIM)  ze szczególnym uwzględnieniem procesów apoptozy i ekspresji receptorów estrogenowych oraz receptora węglowodorów aromatycznych w komórkach nerwowych myszy.

Jestem współautorką 19 publikacji oryginalnych przy czym w czterech z nich jestem pierwszym autorem. Ponadto jestem współautorką 1 pracy przeglądowej oraz wielu doniesień naukowych. Pięć z nich zaprezentowałam w formie krótkich wykładów na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Otrzymałam Nagrodę dla Młodych Naukowców fundacji Instytutu Cavalieri-Ottolenghi Uniwersytetu w Turynie oraz kilka grantów podróżnych. W 2016 roku otrzymałam stypendium doktorskie programu L'Oreal-Unesco dla Kobiet i Nauki oraz Stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia. Obecnie uczestniczę w realizacji 3 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. W latach 2013-2018 byłam Przewodniczącą Samorządu Doktorantów IF PAN, przedstawicielką doktorantów w Radzie Naukowej Instytutu, a także reprezentowałam Doktorantów IF PAN podczas spotkań Porozumienia Doktorantów Uczelni Krakowskich. 

Wszystkie publikacje
 • Poszukiwanie nowych strategii w leczeniu uszkodzeń mózgu wywołanych niedotlenieniem i niedokrwieniem. NAUKA, 2016, 3:55-73. Kajta M, Rzemieniec J, Rużyłło W.


 • Wpływ selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych oraz receptorów węglowodorów aromatycznych na apoptozę komórek nerwowych indukowaną hipoksją/ischemią. - 2011-12-08 - 2014-12-08
  Grant NCN PRELUDIUM; nr projektu 2011/01/N/NZ3/04786; 2011-2014. Kierownik projektu: Joanna Rzemieniec. Opiekun merytoryczny projektu: Małgorzata Kajta
 • Zespołowa Nagroda Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk za cykl 5 publikacji pt. „Identyfikacja nowych mechanizmów molekularnych angażujących receptory estrogenowe i receptory dla ksenobiotyków w neuroprotekcję i neurotoksyczność”.
  2018-11-22
 • II miejsce w konkursie na artykuł popularnonaukowy "Czy brokuły mogą ochronić nas przed skutkami udaru mózgu ?"- organizator konkursu Dyrekcja IF PAN w Krakowie
  2018-10-05
 • Nagroda za najlepsze wystąpienie ustne podczas konferencji 3rd Central European Biomedical Congress pt., "Neuroprotective capacity of DIM against ischemia involves inhibition of AhR, but not ERα signaling"
  2018-09-18
 • Stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia
  2016-12-07
 • Stypendium L'oreal-UNESCO dla Kobiet i Nauki
  2016-11-24
 • Grant podróżny European Stroke Conference i European Stroke Foundation
  2016-04-15