Dr Barbara Kosmowska


Dr Barbara Kosmowska
Stanowisko
Asystent

  • Zwierzęta transgeniczne i ich zastosowanie w badaniu choroby Parkinsona

    Kosmowska B. Wszechświat, t. 117, nr 4-6/2016, str. 99-107