Pracownia Modeli Transgenicznych


Przedmiotem naszych badań jest działanie szeroko pojętego układu nagrody mózgu. W badaniach wykorzystujemy zwierzęta z mutacjami usuwającymi receptory glutaminianu na neuronach monoaminoergicznych lub wrażliwych na działanie dopaminy. U zmodyfikowanych genetycznie zwierząt badamy zmiany w zachowaniu związane z uczeniem się ze wzmocnieniem, sprawnością funkcji wykonawczych oraz zmianami w zachowaniu przypominającymi objawy zaburzeń afektywnych. Prowadzimy również badania nad mechanizmem działania leków psychotropowych, w szczególności roli jaką może pełnić wywoływana przez nie ekspresja genów w neuronach.
Wszystkie publikacje