20th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE POLISH PHARMACOLOGICAL SOCIETY


20th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE POLISH PHARMACOLOGICAL SOCIETY

Data: 5-7 czerwca 2019 r.

Miejsce: Lublin

Otrzymaliśmy zaproszenie do wzięcia udziału w 20. zjeździe Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, który odbędzie się w Lublinie, w dniach 5-7 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej kongresu: link