Środowiskowe Laboratorium Obrazowania in vivo i in vitro


Środowiskowe Laboratorium Obrazowania in vivo i in vitro

W Instytucie Farmakologii PAN rozpoczęło działalność Środowiskowe Laboratorium Obrazowania in vivo i in vitro. Nowo powstała pracownia oferuje wysokorozdzielcze obrazowanie preparatów biologicznych techniką mikroskopii konfokalnej oraz pomiary ilościowe F-technikami. W laboratorium wykonywane są badania zlecone przez pracowników IF PAN, a także świadczone są usługi badawcze w ramach współpracy z innymi jednostkami naukowymi. Opiekunem pracowni jest mgr Julita Wesołowska (e-mail: jwesolow@if-pan.krakow.pl).

Więcej informacji: http://if-pan.krakow.pl/pl/instytut/srodowiskowe-laboratorium-obrazowania-in-vivo-i-in-vitro/