XXXVI Szkoła Zimowa Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie


XXXVI Szkoła Zimowa Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie

XXXVI SZKOŁA ZIMOWA

Instytutu Farmakologii

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

"Neurobiologia i terapia zaburzeń afektywnych"Data: 5-8 Lutego 2019 r.

Miejsce: Kraków, Ośrodek Konferencyjny Hotelu „GALAXY”

Organizator: Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Instytut Farmakologii zaprasza do udziału w 36. edycji Szkoły Zimowej, zatytułowanej „Neurobiologia i terapia zaburzeń afektywnych”, która odbędzie się w dniach 5 - 8 lutego 2019 roku.

Wykłady przedstawione podczas tegorocznej Szkoły Zimowej skupią się na dwóch głównych wątkach tematycznych: przyczynach powstawania zaburzeń afektywnych oraz sposobach terapii tych chorób. Wskazane zostaną nowe kierunki badań mające na celu wyjaśnienie etiologii i patomechanizmu chorób afektywnych, nowe metody diagnostyczne, kierunki poszukiwania nowych punktów uchwytu działania leków oraz nowe metody terapeutyczne.  Wykładowcami Szkoły Zimowej będą zarówno klinicyści jak i naukowcy wykonujący badania podstawowe w zakresie tematyki będącej przedmiotem Szkoły.  

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Szkole Zimowej IF PAN prosimy o przesyłanie imiennych zgłoszeń (za pomocą formularza zgłoszeniowego) do dnia 18 stycznia 2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail krzemin@if-pan.krakow.pl.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie internetowej Instytutu Farmakologii.


ZAPROSZENIE

PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY