Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Polskiej Akademii Nauk dla wybitnych doktorantów na rok 2018


Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Polskiej Akademii Nauk dla wybitnych doktorantów na rok 2018

7 grudnia 2018 roku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty PAN. Wśród nagrodzonych są trzy doktorantki z Instytutu Farmakologii.
Mgr Katarzyna Anna Chamera pracuje w Zakładzie Neuroendokrynologii Doświadczalnej i realizuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. Agnieszki Basty-Kaim.

Mgr Klaudia Kwiatkowski reprezentuje Zakład Farmakologii Bólu, opiekunem naukowym jej pracy doktorskiej jest prof. dr hab. Joanna Mika.

Mgr Marta Szlachta realizuje pracę doktorską w Pracowni Farmakologii Biochemicznej Zakładu Farmakologii pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Dziedzickiej-Wasylewskiej.


Pełna lista doktorantów, którym przyznano stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych!Galeria