TYDZIEŃ MÓZGU 2019 W KRAKOWIE, 11-17 marca


TYDZIEŃ MÓZGU 2019 W KRAKOWIE, 11-17 marca

ZAPRASZAMY NA TYDZIEŃ MÓZGU 2019

W KRAKOWIE:

11 – 17 marca 2019 !

Statek  Neurobiologiczny, 17 marca 2019

Statek będzie pływał wzdłuż nabrzeży Wisły (koło Wawelu). Podczas 5 godzin kursowania statku (od godz 12:00 do 17:00) planowanych jest kilkanaście mini wykładów/warsztatów i prezentacji. Program >>

Tydzień Mózgu w Krakowie, 11 – 17 marca 2019

Tydzień Mózgu organizowany jest od 1999 r. w Krakowie, w ramach międzynarodowego Brain Awarness Week, pod patronatem The European Dana Alliance for the Brain (EDAB)  oraz The Dana Alliance for Brain Initiatives. Impreza ta ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z prawidłowym i patologicznym funkcjonowaniem mózgu oraz podkreślenie konieczności badań w tej dziedzinie ze względu na duży wpływ zaburzeń w funkcjonowaniu mózgu na jakość życia. Konferencja ma także na celu popularyzację nauki i stwarza możliwość do dyskusji nad obecnym stanem wiedzy na temat mózgu.
W Krakowie Tydzień Mózgu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika (PTPK), Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk.  Nasz instytut jest reprezentowany w Komitecie Organizacyjnym przez prof. Irenę Nalepa  (Zakład Biochemii Mózgu), która od roku 2011 jest współorganizatorem tego dorocznego wydarzenia.
Streszczenia wykładów tegorocznego Tygodnia Mózgu są zamieszczone na stronie sieciowej PTPK, pod linkiem: http://www.ptpk.org/tydzien_mozgu.html  i tam też można znaleźć streszczenia i programy imprez z lat ubiegłych.
Tydzień |Mózgu 2019 odbywa się pod hasłem „Neurobiologia w służbie człowieka ”
Materiały z konferencji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Wszechświat” Nr 1-3, 2019, który dostępny będzie w sprzedaży podczas konferencji, przed i po każdym z wykładów.


11-15 marca 2019, godz. 17:00 

16 marca 2019, godz. 18:00

Miejsce wykładów (od 11 do 16 marca 2019): Aula Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ul. Krupnicza 33


PROGRAM

Wstęp do wykładów i prowadzenie dyskusji:
prof. dr hab. Elżbieta Pyza (Zakład Biologii i Obrazowania Komórki Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ) i prof. dr hab. Irena Nalepa (Zakład Biochemii Mózgu, Instytut Farmakologii PAN)


11 marca - „Jak słyszy bardzo młody mózg i co jeśli nie słyszy?”
Dr Monika Matusiak (1. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa, 2. Światowe Centrum Słuchu, Kajetany)


12 marca - „Dopalacze - niekończąca się historia”
Prof. dr hab. Jolanta B. Zawilska (Zakład Farmakodynamiki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi)


13 marca - „Jak pobudzić sieci nerwowe w zdrowym i uszkodzonym rdzeniu kręgowym?”
Prof. dr hab. Małgorzata Skup (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie)


14 marca - „Wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie mózgu”
Prof. dr hab. Filip Rybakowski (Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)


15 marca - „Choroby rzadkie, czyli codzienność w neurologii”
Prof. dr hab. Joanna Pera (Katedra Neurologii UJ CM i OK Neurologii, Szpital Uniwersytecki w Krakowie)


16 marca - „Jak neuronauka wpływała na psychiatrię i rozumienie natury człowieka”
Dr Bogusław Habrat (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa)


17 marca - (niedziela) „STATEK NEUROBIOLOGICZNY”


WSTĘP WOLNY