PROM - finansowanie wyjazdów zagranicznych dla doktorantów i pracowników naukowych


PROM - finansowanie wyjazdów zagranicznych dla doktorantów i pracowników naukowych

Instytut Farmakologii jest jednym z beneficjentów programu PROM (Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Program skierowany jest przede wszystkim do doktorantów, a także pracowników naukowych instytutu. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na krótkie wyjazdy zagraniczne, trwające od 5 do 30 dni, związane z pracą naukową (m.in. międzynarodowe konferencje naukowe i staże w renomowanych ośrodkach badawczych). Program umożliwia także doktorantom i naukowcom z innych krajów odbycie stażu w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie lub udział w wydarzeniach współorganizowanych przez instytut:

Krakow Pain School 2019

Workshop: Cognitive affective biases - from mechanisms to disease symptoms

Projekt PROM prowadzony jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Program jest realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Więcej informacji na temat naboru wniosków: http://if-pan.krakow.pl/pl/studia-doktoranckie/prom/