Odszedł prof. dr hab Roman Kaliszan


Z głębokim żalem żegnamy

zmarłego w dniu 9 maja 2019 r.

ŚP

Prof. dr hab. n. farm. 

Romana Kaliszana

dr h.c., członka rzeczywistego PAN, członka czynnego PAU

byłego Rektora, Prorektora ds. nauki, Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego oraz Kierownika Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Żegnamy wybitnego Uczonego, znakomitego chemika i farmakologa,

Autora wielu ważnych odkryć w dziedzinie analityki farmaceutycznej,

nauczyciela i wychowawcę wielu pokoleń farmaceutów

oraz szerokiej rzeszy młodych kadr naukowych,

świetnego organizatora nauki,

laureata wielu nagród naukowych oraz wysokich odznaczeń państwowych,

niezwykle prawego i życzliwego ludziom Człowieka.


W Zmarłym tracimy Członka Rady Naukowej Instytutu Farmakologii

im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

oraz Przyjaciela naszego Instytutu.


Rodzinie, Współpracownikom

i Przyjaciołom Profesora

składamy wyrazy głębokiego współczucia


Rada Naukowa, Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Farmakologii

im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk