Odeszła Elżbieta Dziedzicka, Wieloletni Redaktor 'Pharmacological Reports'


Odeszła Elżbieta Dziedzicka, Wieloletni Redaktor 'Pharmacological Reports'

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 1 lutego 2019 r.

odeszła od nas

Ś.p.

Elżbieta Dziedzicka

Wieloletni Redaktor czasopisma naukowego 'Pharmacological Reports' afiliowanego przy naszej jednostce.

W Zmarłej tracimy koleżankę bardzo zaangażowaną w pracę zawodową, a jednocześnie Osobę skromną, niezwykle życzliwą i otwartą na problemy innych.


Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy najgłębszego współczucia.


Dyrekcja, Rada Redakcyjna „ Pharmacological Reports” i Pracownicy Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.