Nagrania wykładów wygłoszonych podczas Tygodnia Mózgu 2019 w Krakowie


Nagrania wykładów wygłoszonych podczas Tygodnia Mózgu 2019 w Krakowie

W dniach od 11 do 16 marca 2019, w ramach krakowskiego Tygodnia Mózgu, w Auditorium Maximum UJ odbywały się otwarte wykłady popularnonaukowe z udziałem wybitnych specjalistów z dziedziny neurobiologii, neurologii i psychiatrii. Jednym z kluczowych celów spotkań, organizowanych w Krakowie od 1999 r. przez Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika (PTPK), Uniwersytet Jagielloński oraz Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, jest upowszechnianie wiedzy o mózgu oraz przybliżanie słuchaczom najnowszych osiągnięć neuronauki. W  tym  roku,  po  raz  pierwszy,  wybrane  wykłady (prof.  Filipa Rybakowskiego i prof. Joanny Pery) były transmitowane online.  Nagrania video obydwu  wykładów są dostępne na stronie Instytutu Farmakologii oraz na profilu IF na portalu Facebook.Prof. Filip Rybakowski - Wpływ aktywności fizycznej na funkcjonowanie mózgu
Prof. Joanna Pera - Choroby rzadkie, czyli codzienność w neurologii