NCBiR ogłosiło wyniki IX edycji programu LIDER


NCBiR ogłosiło wyniki IX edycji programu LIDER

22 stycznia br., podczas uroczystej Gali, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki IX edycji programu LIDER. Wśród laureatów jest naukowiec z Zakładu Chemii Leków Instytutu Farmakologii PAN, dr Rafał Kurczab.
Dr Rafał Kurczab realizuje projekt pt. Polifarmakologiczna platforma skriningowa in silico. W ramach projektu  opracowany zostanie prototyp platformy obliczeniowej, wspomagającej proces projektowania nowych leków z uwzględnieniem paradygmatu polifarmakologii. Strategia polifarmakologii w konstruowaniu leków przynosi korzystne rezultaty w postaci większej skuteczności farmakoterapii oraz mniejszej liczby działań niepożądanych. Otrzymane oprogramowanie będzie dostępne w formie aplikacji SaaS (software as a service). Efektywność platformy zostanie sprawdzona w testach retrospektywnych (przy użyciu bazy chemogenomicznej) oraz prospektywnych, w poszukiwaniu nowych ligandów stosowanych w terapii bólu neuropatycznego.

Pełna lista nagrodzonych projektów dostępna jest na stronie NCBiR pod linkiem: LIDER IX


Serdecznie gratulujemy!
 


Galeria