Konkurs na artykuł popularnonaukowy dla młodych naukowców IF PAN rozstrzygnięty


Konkurs na artykuł popularnonaukowy dla młodych naukowców IF PAN rozstrzygnięty

II EDYCJA KONKURSU NA ARTYKUŁ POPULARNONAUKOWY ROZSTRZYGNIĘTA

Komisja konkursowa, w skład której wchodzą profesorowie reprezentujący Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Jagielloński CM, wyłoniła laureatów konkursu, ogłoszonego przez Dyrekcję IF PAN, na artykuł popularnonaukowy dla młodych naukowców naszego instytutu. Zadaniem uczestników było przedstawienie własnych, aktualnych wyników badań naukowych w spopularyzowanej formie.

Spośród 13 nadesłanych artykułów Jury wybrało i nagrodziło trzy prace.
Zdobywczynią pierwszej nagrody jest dr Urszula Skupio z Zakładu Neurofarmakologii Molekularnej, za artykuł „Pamięć zapisana w gwiazdach”.
Drugie miejsce zajęła dr Joanna Rzemieniec z Zakładu Neuroendokrynologii Doświadczalnej, za pracę „Czy brokuły mogą ochronić nas przed skutkami udaru mózgu?”
Trzecie miejsce przyznano mgr Annie Radlickiej, z Zakładu Neurofarmakologii Molekularnej, autorce pracy pt.  „Szukając igieł w stogu transkryptów – jak powstają objawy pozaruchowe choroby Parkinsona?”

Wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej IF.


Finalistom serdecznie gratulujemy!