Dr Sabina Podlewska jest laureatką programu START 2019


Dr Sabina Podlewska jest laureatką programu START 2019

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała stypendia w konkursie START 2019 dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy, wśród nich jest dr Sabina Podlewska z Zakładu Chemii Leków IF PAN. Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć naukowych.Lista laureatów i informacje o konkursie znajdują się pod linkiem:

https://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2019/?fbclid=IwAR3DOpJyIrfxXg3Liw4wOlS31FGKRKGIQmSl22ysD2u3kUNCe8ZzmslJ2aM


Serdecznie gratulujemy!