Stypendium doktoranckie


Zarządzenia:


Zarządzenie nr 27/2018 Dyrektora IF PAN z dnia 23 października 2018 w sprawie: zmiany wysokości stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/2019
Zarządzenie nr 27/2017 Dyrektora IF PAN z dnia 1 października 2017 w sprawie:powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 28/2017 Dyrektora IF PAN z dnia 1 października 2017 oraz Regulamin przyznawania i wypłaty stypendiów doktoranckich
Zarządzenie nr 14/2018 Dyrektora IF PAN z dnia 11 kwietnia 2018 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 27/2017 w sprawie powołania Doktoranckiej Komisji Stypendialnej w IF PAN


Formularze wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dostępne są w załącznikach poniżej.
Pliki do pobrania