Aktualności Studium Doktoranckiego


Wyróżnienia dla doktorantów IF za najlepsze postery zaprezentowane podczas XXXVI Szkoły Zimowej Wyróżnienia dla doktorantów IF za najlepsze postery zaprezentowane podczas XXXVI Szkoły Zimowej W ramach tegorocznej Szkoły Zimowej IF PAN odbyła się sesja posterowa, w czasie której doktoranci przedstawili wyniki swoich badań. Spośród zaprezentowanych 20 prac wyróżniono trzy najciekawsze postery, których autorami są: mgr Monika Jankowska, mgr Marta Bryk i mgr Przemysław Danek.
  • 1