Stypendium Prezesa Polskiej Akademii Nauk dla wybitnych doktorantów na rok 2018
Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński po raz trzeci przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, na rok akademicki 2018/2019. Wśród dziesięciu laureatów z całej Polski, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, są trzy doktorantki z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Uroczysta gala z udziałem władz PAN odbyła się 7 grudnia w Warszawie.

Mgr Katarzyna Anna Chamera pracuje w Zakładzie Neuroendokrynologii Doświadczalnej i realizuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. Agnieszki Basty-Kaim.

Mgr Klaudia Kwiatkowski reprezentuje Zakład Farmakologii Bólu, opiekunem naukowym jej pracy doktorskiej jest prof. dr hab. Joanna Mika.

Mgr Marta Szlachta realizuje pracę doktorską w Pracowni Farmakologii Biochemicznej Zakładu Farmakologii pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Dziedzickiej-Wasylewskiej.


Pełna lista doktorantów, którym przyznano stypendium Prezesa PAN za wybitneosiągnięcia naukowe na rok akademicki 2018/2019

Serdecznie gratulujemy!