JOURNAL CLUB


JOURNAL CLUB 

W bieżącym roku akademickim rozpoczął się cykl spotkań Journal Club przeznaczonych dla doktorantów i młodych naukowców (do 35 roku życia), podczas których omawiane i dyskutowane są najnowsze artykuły z prestiżowych czasopism naukowych. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie i moderowane są przez Panią Prof. dr hab. Małgorzatę Filip (Dyrektor ds. Naukowych IF PAN) i prowadzone w luźnej, sprzyjającej wymianie myśli atmosferze. Zachęcamy serdecznie do aktywnego udziału.

Koordynator spotkań Journal Club – mgr Agnieszka Wnuk

Kontakt: wnuk@if-pan.krakow.pl