Środowiskowe Laboratorium Obrazowania in vivo i in vitro


Środowiskowe Laboratorium Obrazowania in vivo i in vitro Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk jest jednostką oferującą wysokorozdzielcze obrazowanie preparatów biologicznych techniką mikroskopii konfokalnej oraz pomiary ilościowe F-technikami. W Laboratorium wykonywane są badania zlecone przez pracowników IF PAN, jak również w ramach współpracy z innymi jednostkami naukowymi.

Sprzęt:

Wysokiej klasy mikroskop konfokalny Leica TCS SP8 WLL wyposażony jest w trzy detektory nowej generacji: HyD oraz PMT i TLD. Źródłami światła są lasery diodowe: 405 nm oraz biały laser emitujący w zakresie 470700 nm z dokładnością wyboru długości fali wiązki lasera do 1 nm.

Oprogramowanie mikroskopu zapewnia m.in. standardowe obrazowanie preparatów w jednej płaszczyźnie XY, trójwymiarową rekonstrukcję obrazu poprzez precyzyjne skanowanie przekrojów optycznych w osi Z, czy obrazowanie jednej płaszczyzny w czasie – XYt. Ogromną zaletą systemu jest moduł Navigator, umożliwiający uzyskanie obrazu dużych powierzchni (tj. skrawek tkanki) w stosunkowo szybkim czasie, wybór interesujących obszarów w całym preparacie oraz zautomatyzowane skanowanie i kalibrację naczyń hodowlanych.

Dodatkową funkcją jest moduł Lightning pozwalający w krótkim czasie uwidocznić większą liczbę detali w obrazie, wyeliminowanie szumu oraz poprawienie rozdzielczości.

Oprócz analizy jakościowej możliwe jest wykonywanie pomiarów ilościowych. Moduły FRAP oraz FRET-AB służą odpowiednio do badania mobilności wyznakowanych fluorescencyjnie cząsteczek oraz do badania interakcji między nimi. Możliwa jest również ocena kolokalizacji sygnału fluorescencji pochodzącego od różnych fluoroforów, co może stanowić uzupełnienie wyników uzyskanych innymi technikami eksperymentalnymi.

Laboratorium dysponuje również stacją graficzną do analizy oraz przetwarzania zdjęć mikroskopowych.


Kontakt i rezerwacja:

mgr Julita Wesołowska

Środowiskowe Laboratorium Obrazowania in vivo i in vitro
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja, Polska Akademia Nauk

ul. Smętna 12, pokój 242
31-343 Kraków

e-mail: jwesolow@if-pan.krakow.plFot. 1.

4-tygodniowe mysie komórki glejowe w hodowli pierwotnej. Barwienie immunofluorescencyjne markerem astrocytarnym (zielony;  anti-GFAP/AlexaFluor®488) oraz markerem jądrowym (niebieski; Hoechst 33,342). Fot. J. Wesołowska; preparat udostępniony przez D. Jantas.


Fot. 2. i 3.

Ludzkie synowiocyty (fibroblasty budujące błonę maziówkową stawu kolanowego), z kultury in vitro, wybarwione: jądro komórkowe (niebieski/cyjan; DAPI), cytoszkielet aktynowy zielony/magenta;  AlexaFluor®488), mitochondria (czerwony/żółty; anti-COX4, barwnik Cy3).  Fot. J. Wesołowska; preparat udostępniony przez J. Chwastka.Galeria

Pliki do pobrania