Środowiskowe Laboratorium Obrazowania in vivo i in vitroŚrodowiskowe Laboratorium Obrazowania in vivo i in vitro Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk im. Jerzego Maja jest jednostką oferującą wysokorozdzielcze obrazowanie preparatów biologicznych techniką mikroskopii konfokalnej oraz pomiary ilościowe F-technikami. W Laboratorium wykonywane są badania zlecone przez pracowników IF PAN, jak również w ramach współpracy z innymi jednostkami naukowymi.

Sprzęt:

Wysokiej klasy mikroskop konfokalny Leica TCS SP8 WLL wyposażony jest w trzy detektory nowej generacji: HyD oraz PMT i TLD. Źródłami światła są lasery diodowe: 405 nm oraz biały laser emitujący w zakresie 470700 nm z dokładnością wyboru długości fali wiązki lasera do 1 nm.

Oprogramowanie mikroskopu zapewnia m.in. standardowe obrazowanie preparatów w jednej płaszczyźnie XY, trójwymiarową rekonstrukcję obrazu poprzez precyzyjne skanowanie przekrojów optycznych w osi Z, czy obrazowanie jednej płaszczyzny w czasie – XYt. Ogromną zaletą systemu jest dodatek Navigator, umożliwiający uzyskanie obrazu dużych powierzchni (tj. skrawek tkanki) w stosunkowo szybkim czasie, wybór interesujących obszarów w całym preparacie oraz zautomatyzowane skanowanie i kalibrację naczyń hodowlanych.

Dodatkową funkcją jest moduł Lightning pozwalający w krótkim czasie uwidocznić większą liczbę detali w obrazie, wyeliminowanie się szumu oraz poprawienie rozdzielczości.

Oprócz analizy jakościowej możliwe jest wykonywanie pomiarów ilościowych. Moduły FRAP oraz FRET-AB służą odpowiednio do badania mobilności wyznakowanych fluorescencyjnie cząsteczek oraz do badania interakcji między nimi. Możliwa jest również ocena kolokalizacji sygnału fluorescencji pochodzącego od różnych fluoroforów, co może stanowić uzupełnienie wyników uzyskanych innymi technikami eksperymentalnymi.

Laboratorium dysponuje również stacją graficzną do analizy oraz przetwarzania zdjęć mikroskopowych.
Kontakt i rezerwacja:

Środowiskowe Laboratorium Obrazowania in vivo i in vitro
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk im. Jerzego Maja
ul. Smętna 12, pokój 242
31-343 Kraków

e-mail:
jwesolow@if-pan.krakow.pl
confocal.if.pan@gmail.com

KALENDARZ DOSTĘPNOŚCI MIKROSKOPU KONFOKALNEGO
Fot. 1 Ludzkie synowiocyty (fibroblasty budujące błonę maziówkową stawu kolanowego) z kultury in vitro. Preparat wybarwiony immunofluorescencyjnie z użyciem przeciwciał: anty-beta aktyna znakującego cytoszkielet aktynowy (kolor zielony) oraz anty-COX3 znakującego mitochondria (kolor czerwony). Jądra komórkowe wyznakowane zostały barwnikiem DAPI (niebieski).

Fot. 2 Komórki glejowe wyizolowane z mózgów myszy wybarwione immunofluorescencyjnie z użyciem przeciwciała anty-GFAP (kolor zielony). Jądra komórkowe wyznakowane zostały barwnikiem Hoechst 33342 (kolor niebieski).

Fot. 3 Jądro komórkowe wyznakowane barwnikiem Hoechst 33342.Galeria