mgr Natalia Małek - 2017 r.


Obrona doktorska na posiedzeniu Komisji ds. Przewodów Doktorskich - 15 lutego 2017 r.

Nadanie stopnia na posiedzeniu Rady Naukowej IF PAN - 2 marca 2017 r. (uchwała Rady Naukowej nr 5/IX/17) oraz wyróżnienie rozprawy doktorskiej (uchwała Rady Naukowej IF PAN nr 6/IX/17)


Pliki do pobrania