Ogłoszenie o obronie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Wnuk


Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 19 listopada 2018 roku (poniedziałek) o godz. 10:30 w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie, ul. Smętna 12, sala konferencyjna, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Wnuk

Tytuł rozprawy:


The effects of the chemical UV filter - benzophenone-3 in the mouse neuronal cells

Promotor:

dr hab. Małgorzata Kajta

Instytut Farmakologii PAN w Krakowie,
Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej


Recenzenci:

dr hab. Elżbieta Salińska

(Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie, Zakład Neurochemii)


prof. dr hab. Stanisław Okrasa

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt)


Rozprawa doktorska oraz recenzje do wglądu w Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka i Archiwum Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie.


Pliki do pobrania