Ogłoszenia o obronach prac doktorskich


Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 10 czerwca 2019 roku o godz. 11.00 (poniedziałek) w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków ul. Smętna 12 w sali konferencyjnej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Magdaleny Żychowskiej

pt.

The role and pharmacological modulation of selected cytokines in diabetic neuropathic pain”

 


Pliki do pobrania