mgr Robert Drozd


Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 4 kwietnia 2019 roku o godz. 12.30 (czwartek) w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków ul. Smętna 12 w sali konferencyjnej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Roberta Drozda pt. Pessimism as a cognitive biomarker of depression in animal model

 Promotor:       dr hab.  Rafał Ryguła  (Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Pracownia Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych)

Recenzenci:    prof. dr hab. Grażyna Biała (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką)


                        prof. dr hab. Jarosław Barski (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Centrum Medycyny Doświadczalnej)

 


Rozprawa doktorska do wglądu w Centrum Informacji Naukowej, Biblioteka i Archiwum Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie.


Pliki do pobrania