mgr Magdalena Zygmunt


Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 13 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 (czwartek) w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk, Kraków ul. Smętna 12 w sali konferencyjnej odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

mgr Magdaleny Zygmunt

pt.

Wpływ leków psychotropowych na ekspresję alternatywnych transkryptów w mózgu”

Promotor:                    dr hab. Jan Rodriguez Parkitna (Zakład Neurofarmakologii Molekularnej, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk)

Recenzenci:                  prof. dr hab. Jacek Jaworski (Pracownia Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa)

                                    prof. dr hab. Marcin Mycko (Klinika Neurologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie )


Pliki do pobrania